Dr Dorota Golańska

Źródła terroryzmu w Azji Południowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

Źródła terroryzmu w Azji Południowej Charakter konfliktu lankijskiego - Tamilskie Tygrysy - zamachy samobójcze + ataki na polityków (1991 zabili indyjskiego premiera Rajiva Gandhiego Natężenie dążeń separatystycznych - spowodowane rozdrobnieniem etnicznym, słabością instytucjonalna państw, niskim ...

Definicje, fundamentalne pytania, spojrzenia teoretyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

ZAGADNIENIA DEFINICYJNE, USYTUOWANIE DZIEDZINY W KONTEKŚCIE INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH. Stosunki międzynarodowe to dziedzina badań relacji zachodzących pomiędzy różnymi podmiotami uczestniczącymi w polityce międzynarodowej, do której należą: państwa organizacje międzynarodowe organizacje pozarząd...

Ekonomia a polityka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

EKONOMIA A POLITYKA Radykalne podejścia do teorii SM. Czym jest Międzynarodowa Ekonomia Polityczna? MEP jest dyscypliną o szerszym zasięgu a SM powinno się traktować jako subdyscyplinę MEP SM są dziedziną szerszą a MEP wyłoniło się w ramach SM jako stosunkowo samodzielna dyscyplina badawcza zar...

Formy aktywności państwa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

formy aktywności państwa utrzymywanie stosunków z innymi uczestnikami zawieranie umów międzynarodowych współtworzenie organizacji międzynarodowych i uczestnictwo w nich oraz udział w konferencjach międzynarodowych korzystanie ze środków pokojowego rozwiązywania sporów wymiary rozumienia państwa...

Historia, filozofia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

Historia Od początków XX wieku nie traktowano stosunków międzynarodowych jako odrębnej dziedziny, ale jako dział historii. Historia może być używana do weryfikowania uogólnień. Filozofia Platon Arystoteles Św. Tomasz z Akwinu Thomas Hobbes Jean Jeacques Rousseau Immanuel Kant Filozofia umożliw...

I debata liberalizm vs realizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2128

I DEBATA liberalizm vs realizm Pierwsza wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych UTOPIJNY ODPOWIEDŹ LIBERALIZM REALIZMU Lata 20. XX wieku Lata 30.-50. XX wieku Akcent: Akcent: → prawo międzynarodowe → polityka siły → organizacja międzynarodowa → bezpieczeństwo → współzależność →...

podejścia tradycyjne vs behawioryzm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1449

II debata podejścia tradycyjne vs behawioryzm Druga wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych PODEJŚCIA ODPOWIEDŹ TRADYCYJNE BEHAWIORYZMU Akcent: Akcent: ZROZUMIENIE WYJAŚNIANIE → normy i wartości → hipoteza → osąd → gromadzenie danych → wiedza historyczna → wiedza naukowa → te...

Instytucjonalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

INSTYTUCJONALIZM porażka Ligi Narodów konieczność zastąpienia Ligi Narodów inną organizacją międzynarodową odpowiedzialną za utrzymywanie pokoju zmiana klasycznego modelu bezpieczeństwa międzynarodowego David Mitrany Przekonanie, że istni...

Liberalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204

LIBERALIZM Korzenie liberalizmu Narodziny nowoczesnego państwa konstytucyjnego Modernizacja jako proces Współpraca między państwami Liberalizm klasyczny Przedmiot zainteresowania: wolność współpraca Locke (państwo konstytucyjne) pokój → Bentham...

Marksizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

MARKSIZM państwa nie są autonomiczne, jako że kierują się interesami klasy rządzącej SM trzeba postrzegać w kategoriach ekonomicznej walki klasowej między klasami burżuazji różnych państw kapitalizm nieustannie dąży do ekspansji, poszukując nowych rynków ekspansja kapitalizmu jest zawsze nierównom...