Dr Dorota Dolińska

note /search

Periodyzacja - omówienie (sem. I)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1652

,HISTORIA GOSPODARCZA, Periodyzacja (sem. I) Wykład 2 Periodyzacja - (gr. Periodo - okres wieku, czasu), podział procesu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe. Cel: określenie i wyodrębnienie głównych etapów w dziejach ludzkości oraz wskazanie ważnych punktów zwrotnych. Rozróżniamy dwa podejścia...