Dr Dorota Ciołek

note /search

Liniowy model ekonometryczny

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1610

Liniowy model ekonometryczny: y - zmienna endogeniczna, x - zmienne objaśniające, - składnik losowy, - ty - nieznane parametry strukturalne. Jesteśmy zainteresowani znalezieniem wartości parametrów strukturalnych , aby wiedzieć jaka j...

Ściąga- proces weryfikacji i autokorelacja

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1554

Etapy procesu weryfikacji a)ekonomiczna: Sprawdzenie zgodności wyników oszacowania z teorią ekonomiczną. b) ilościowa: Sprawdzenie dobroci dopasowania modelu do danych rzeczywistych,Sprawdzenie poprawności doboru postaci analitycznej modelu,Sprawdzenie istotności zależności między zmienną endogenic...