Dr Dorota Bem

Analiza ekonomiczna - test wiedzy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Dorota Bem
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał obrotowy netto ujemny, zapasy, niezależności, wysokie inwestycje krótkoterminowe, rachunek zysków i strat....

Analiza ekonomiczna (finansowa) - test

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Dorota Bem
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał własny, okres użytkowania, cykl konwersji gotówki, kapitał zapasowy, kapitał obcy....