Dr Dominika Markiewicz-Rudnicka

note /search

Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 11151

notatki ze Standardów Sprawozdawczości Finansowej - wykłady uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Dominika Markiewicz-Rudnicka zawierają: - elementy sprawozdania finansowego - zasady rachunkowości (kontynuacji działania, memor...

Standardy Sprawozdawczości Finansowej - ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 11837

notatki ze Standardów Sprawozdawczości Finansowej - ćwiczenia uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Dominika Markiewicz-Rudnicka zawierają: - zadania lista 1 (Bilans): ustalić wartość bilansową środka trwałego, wycena inwestycji (długo i krótkoterminowych) wg. wyceny rynkowej oraz wg. ostroż...