Dr Dominik Brach

note /search

Wykłady finanse

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Finanse
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2912

...Kapitał (capital) – stanowią aktywa, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia przyszłych korzyści, w tym do produkcji innych aktywów. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje kapitału: - kapitał rzeczowy (fizyczny); - kapitał finansowy; - kapitał ludzki.