Dr Dawid Krajewski

Cele przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

We współczesnym życiu gospodarczym, mamy do czynienia z różnymi jednostkami albo - inaczej mówiąc - z podmiotami , względnie organizacjami gospodarczymi. Wszystkie te jednostki łączy to , że są związane z gospodarką. Przedsiębiorstwa (wraz z chłopskimi gospodarstwami rolnymi i domowymi) są podsta...

Idea przedsiębiorczości - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/lub usługowej o...

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją ...

Przedsiębiorstwo i jego cele

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jes...

Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie Spis treści Spis treści Wstęp Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele I System Narzędzi Zzp. Rola kadry kierowniczej, służb pracowniczych i załogi. Organizacja służb pracowniczych: Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Uwarunk...

Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju Każdy kraj rozwija się gospodarczo. Czasami są to zmiany bardzo dynamiczne, kiedy indziej tempo rozwoju jest mniejsze. Każdy rozwój pociąga za sobą konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do nowej sytuacji gospodarczej. Przedsięb...