Dr Dariusz Żmiija

note /search

Kwestia rolna w Polsce - Przedsiębiorstwo państwowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Kwestia rolna: Wyjątkowo trudny do rozwiązania splot spraw demograficznych i socjalno-komunalnych wsi. Rozwiązanie tej kwestii wiąże się z globalnym rozwojem kraju, a w tym z odpływem ludności rolniczej do pozarolniczych zawodów, z emigracją ludno...