Dr Dariusz Zając

note /search

Perspektywy odkrywania podmiotowości- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

Perspektywy odkrywania podmiotowości. E. Kubiak – Szymborska wyróżnia cztery komplementarne względem siebie perspektywy odczytywania podmiotowości w kontekście wychowania: 1. zwraca uwagę na podmiotowy charakter wychowania, a ściśle rzecz biorąc na relacje zachodzące między podmiotami wychowani...

Teoria Wychowania - wykłady - drZając

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 10717

Dokument zawiera 10 stron wykładów i porusza zagadnienia takie jak: wychowanie w ramach nauki i teorii naukowych, sens nauki, T. Pilch, T. Kotarbiński, Ajdukiewicz, John Bernal, znaczenia nauki, H. Bezwińska, teorie, 3 poziomy dojrzałości rozważań teoretycznych, warstwa empiryczna, funkcje teorii, ...

Orientacja badawcza teorii wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1225

Orientacja badawcza Teorii wychowania. Wg Józefa Górniewicza 1. Orientacje – stanowisko tradycyjne 2. Orientacja fenomenologiczna 3. Orientacja scjentystyczna 4. Orientacja antymetodologiczna Wg B. Śliwerski 1. Orientacja socjologiczna 2. ORIENTACJA NORMATYWNA a) Orientacja normatywno-ideo...

Funkcje celów wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

funkcje celów wychowania Wg A. Guryckiej: - wyodrębniająca – pozwala wyodrębnić poszczególne procesy wychowania spośród innych, - strukturalizująca (modelująca) – określa charakter interakcji między wychowawcą, a wychowankiem, - kontrolna – wyznaczają jakość niezbędną do nabycia doświadczeń i w...

Klasyczne źródła uzasadniania celów wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Klasyczne źródła uzasadniania celów wychowania. Do źródeł klasycznych zalicza się te, które mają charakter antropologiczny (kim jest człowiek, jaki jest sens życia człowieka?). Tchorzewski wskazuje na trzy nurty antropologiczne: - teistyczny, - naturalistyczny (samorealizacja) - humanistyczny...

Cechy pełnomocniczości ideału wychowawczego - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Cechy pełnomocniczości ideału wychowawczego. Cechy charakterystyczne pomocy świadczonej 1. Zmiana istoty stosunku wychowawczego polega na tym, że relację władzy zastępuje się relacją opieki , a w miejsce obowiązku wychowanka wprowadza się ofertę pomocy ze strony wychowawcy. 2. Wychowawca staje...

Podstawowe funkcje celów wychowania - opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2163

Podstawowe funkcje celów wychowania. Funkcje celów wychowania: Wg S. Rollera: - cele stanowią punkt odniesienia ,,do którego wszystko ma być przymierzone i według którego wszystko ma podlegać ocenie i osądowi”, - mają znaczenie regulacyjne, stanowią gwarancję przeciw nadmiernemu rozbudowywani...

Zasady strategii otwartej - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

zasady strategii otwartej. Zasady postępowania w strategii otwartej 1. Zasada akceptacji wychowanka – bezwarunkowe pozytywne podejście do osoby wychowanka, co nie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego zachowań, 2. Zasada negocjacyjnego traktowania konfliktu - posługiwanie się w rozwiąz...

Cechy strategii poszukującej - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Cechy strategii poszukującej 1. pewność, absolutna władza, wiedza, nieomylność wychowawcy zastępuje się niepewnością, zwątpieniem, poszukiwaniem sensu, dochodzeniem do rozumienia; 2. nadawane komunikaty nie mają charakteru kształtującego, ale cenotwórcze; 3. nie istnieją żadne dyrektywy, wychow...

Cele wychowania według Guryckiej - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4067

Cele wychowania wg Guryckiej Grupy celów wychowania wyróżnione przez A. Gurycką (z psychologii):  Cele kreatywne: „wywołać..., ukształtować...” według wzoru „O” – „+” (nowe zainteresowania, nowe przekonania)  Cele optymalizujące: „zwiększyć”, „wzmóc”, „poszerzyć” według wzoru „+” – „+++” (wr...