Dr Dariusz Makowski

note /search

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4921

Jest to zbiór wykładów z przedmiotu prawo pracy na UŁ (Uniwersytecie Łódzkim), wykładowca to dr D. Makowski. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: właściwości prawa pracy, umowa o pracę, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, nietypowe formy zatrudnienia, ochrona szczególna p...

Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2674

Makowski. Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: układ zbiorowy pracy, podstawy zatrudnienia, charakter zatrudnienia pracowniczego na podstawie umowy o pracę, umowa na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas wyk...

Prawo pracy - zwolnienia

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2198

Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 9 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: forma reprezentacji zbiorowej pracowników tymczasowych, zwolnienia grupowe, zakres ochrony szczególnej w związku ze zwolnieniami grupowymi, pracownik zwolniony z przyczyn nie...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2800

Prowadzący to dr D. Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 14 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na tematy takie, jak: przedmiot i systematyka prawa pracy, zbiorowe prawo pracy, kryterium podmiotowe, zasada wolności nawiązywania stosunku pracy, charakterystyka źródeł prawa...