Dr Dariusz Kowalczyk

note /search

Denaturacja - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1106

Denaturacja białka - polega na zniszczeniu jego struktury drugo-, trzecio- lub czwartorzędowej na skutek zerwania wiązań stabilizujących powyŜsze struktury. W szczególności dochodzi do dysocjacji oligomerów białkowych na podjednostki ...

Wykład - dezaminacja oksydacyjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

W dezaminacji oksydacyjnej enzymy mogą współdziałać z NAD+ , NADP+ , FAD lub FMN. Do enzymów współdziałających z NAD+ lub NADP+ należy dehydogenaza glutaminianowa, która występuje w komórkach wątroby. W budowie enzym ten zawiera cynk. Katalizuje przemianę kwasu glutaminowego do kwasu alfa-ketoglutar...

Wykład - synteza glukozy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

UzasadniENIE, ze proces fotosyntezy typu C3 prowadzi do syntezy glukozy z jednoczesnym odwodnieniem akceptora CO2 Z punktu widzenia mechanizmu włączania CO2 w fotosyntezie, rośliny dzieli się na wykazujące fotosyntezę typu C3 lub C4. Jest to związane z liczbą atomów węgla z bezpośrednim produkcie f...

Wykład - hydroliza DNA, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1904

HYDROLIZA DNA Cząsteczki DNA są bardzo długie w porównaniu do swej średnicy i stosunkowo sztywne, dlatego roztwory ich mają dużą lepkość. Kwasy nukleinowe wykazują różną wrażliwość na środowisko zasadowe i kwasowe Cząsteczki DNA są odporne na działanie mocnych zasad. Pozostawienie DNA w roztwo...

Koagulacja i wysalanie - wykład , sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1603

Koagulacja- proces łączenia się cząsteczek koloidu w większe zespoły (aglomeraty) w wyniku czego następuje ich opadanie wywołane siłą cięŜkości (sedymentacja) i wytrącenie w postaci osa...

Kwasy nukleinowe - wykład sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

Kwasy nukleinowe- to grupy podstawowych składników chemicznych komórek zwierzęcych roślinnych i drobnoustrojów są makrocząsteczkowymi związkami zbudowanymi z wielu cząsteczek nukleotydów Nukleotydy- związki złożone utworzone przez połączenie zasady azotowej cukru 5-węglowego i kwasu fosforanowego po...

Mechanizm katalizy enzymatycznej - wykład , sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4830

Mechanizm katalizy enzymatycznej przebiega wg następującego schematu:W pierwszym etapie katalizy enzym poprzez tzw. miejsce aktywne łączy się z substratem z wytworzeniem przejściowego, nietrwałego kompleksu enzym-substrat.Centrum aktywne enzymu jest to niewielka część całej cząsteczki en...

Różnice między RNA a DNA - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2114

Różnice między RNA a DNA RNA * rybonukleinowy (RNA) * Informacja genetyczna jest przepisywana (transkrypcja), po czym przekazywana do cytoplazmy w formie sekwencji polirybonukleotydowej łańcuchów RNA. *Wszystkie cząsteczki RNA są formami jednoniciowymi, niektóre mogą tworzyć rejony dwuniciowe, s...

Semikonserwatywny proces replikacji DNA - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1645

Semikonserwatywny proces replikacji DNA Czyli replikacja półzachowawcza - nowopowstała podwójna helisa składa się z jednej nici nowodobudowanej i jednej pochodzącej z macierzystej cząsteczki Sposób replikacji cząsteczki DNA; w nowej cząst...