Dr Danuta Witczak-Roszkowska

note /search

Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 3983
Wyświetleń: 11459

...1. Co to jest zarządzanie, funkcje zarządzania (z opisem). Zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Zarządzanie polega na decydowan...

Zarządzanie kapitałem ludzkim-przepisane wykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 623
Wyświetleń: 6006

Dodatkowo umieszczony jest także plik z najważniejszymi pojęciami (9 stron). Notatka porusza min. zagadnienia takie jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka personalna, strategia personalna, poziomy analizy zasobów ludzkich, płaszczyzny analizy struktury zasobów ludzkich, planowanie zatrudnieni...

Zarządzanie kapitałem ludzkim-pytania na egzaminach z poprzednich lat...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6685

zagadnienia takie jak: polityka personalna, model sita, model koszyka, planowanie zatrudnienia, fluktuacja zatrudnienia, źródła rekrutacji, narzędzia selekcji kandydatów, potrzeby wyższego rzędu wg Maslowa, techniki Skinner, błąd tendencji centralnej, teoria wzmocnień, Herzberg. B 1.Zarządzanie za...