Dr Danuta Tabin

note /search

Teorie zarządzania a pracownik - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

wykład 1. 07.10.2010r. I. Teorie zarządzania a pracownik Szkoła klasyczna NOP- naukowa organizacja pracy Klasyczna teoria organizacji Szkoła zachowań Nurt stosunków międzyludzkich Nurt potencjału ludzkiego Szkoła matematyczna Ad. I.1. Naukowa Organizacja Pracy Prekursorem tej szkoły był Ro...

Zarządzanie - pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1575

Pytania testowe TAK/NIE: Humanizacja to lata 80. w rozwoju funkcji personalnej W modelu ZZL pracowników traktuje się tak samo jak inne czynniki (np. maszyny) W zarządzaniu systemowym na pytanie jak zarządzać - udziela się odpowiedzi „to zależy”

Funkcja personalna - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190

DATA 12.X.2007 Lata 80 - te zarządzanie zasobami ludzkimi jako odrębny wydział Def, Funkcji personalnej Jest to efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich, określana współcześnie ZZL. Jest wypełniana przez przede wszystkim działy personalne, kierowników liniowych, którzy bezpośredni...

Zagadnienia do egzaminu - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 854

Zarządzanie zasobami ludzkimi MODEL ZZL HRM- Human Resources Management Ten termin po raz pierwszy znalazł zastosowanie po II Wojnie Światowej. To pojęcie wywodzi się z literatury amerykańskiej i było wyrazem poszukiwania nowej fo...

Polityka społeczna i zdrowotna - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1197

Polityka społeczna zajmuje się podziałem dóbr i usług powstałe w gospodarce pomiędzy ludźmi tak by każdy mógł godnie żyć. Społeczna gospodarka rynkowa: Polityka społeczna jako działalność naukowa: Geneza polityki społecznej (XIX wiek); wczesny rozwój kapitalizmu( podstawa polityki społecznej były...

Test 1 i opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

Humanizacja to lata 90. w rozwoju funkcji personalnej N biurokratyzacja- XIX-50.XXw.; instytucjonalizacja- 60; humanizacja- 70.; ekonomizacja- 80.; przedsiębiorczość wew. i zew.- 80-90.; s.6 Tayloryzm propagował naukowy dobór i szkolenie pracow...

Polityka społeczna i zdrowotna - Przykładowe pytania na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2065

Pytania z polityki społecznej: Definicja polityki społecznej Twórca terminu „polityka społeczna” Najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju ps Dziedziny polityki społecznej Skale polityki społecznej Upaństwowienie a uspołecznienie ps Związki polityki społecznej z innymi dziedz...

Polityka społeczna i zdrowotna - Pytania na egzamin test

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2387

Test prawda/fałsz Socjalne ustawodawstwo niemieckie powstało na przełomie XIX i XX wieku. „Zasadnicza ekspansja” państwowej polityki społecznej miała miejsce w latach 1945-1950 Każda kwestia społeczna ma swój wymiar narodowy Kwestia społe...

Polityka społeczna i zdrowotna - Pytania na egzamin otwarte

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

Pytania otwarte: - Asymetria i kwestia socjalna: definicje, ujęcia oraz wymiary i stopnie intensywności, przykłady - Ubóstwo: definicje, kategorie, przyczyny, sposoby rozwiązywania, wskaźniki społeczne, HPI - Polityka socjalna w UE: „przestrzeń socjalna”, odchodzenie od