Dr Danuta Grzelewska

note /search

Angielski - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Ćwiczenia 2 to arrange - organizować to hire - prowadzić nabór hiring - zatrudniać a hire - nowo przyjęty pracownik to fire - zwalniać dlatego, że ktoś coś źle zrobił firing - zzwolnienie z pracy take on - zatrudniać recruit - prowadzić nabór recruitment - rekrutacja / nabór a recruit - re...

Angielski - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Ćwiczenia 3 commuting - dojazd resume - życiorys to be personalize - być zpersonalizowanym application form - kwestionariusz personal data - informacje osobiste avaliable upon request - dostępne na żądanie cover letter - list motywacyjn...

Angielski - ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Ćwiczenia 4 permanent job - stała praca selection - wybór to be shortlisted for a job interview - być wyznaczonym do przesłuchania / rozmowy kwalifikacyjnej to be attended a job interview - brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej ptient - cierpliwy reliable person - rzetelna osoba reliable - n...

Angielski - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Ćwiczenia 7 society - społeczeństwo information society - społeczeństwo informacyjne knowledge society - społeczeństwo oparte na wiedzy digital society - społeczeństwo cyfrowe sustainable society - społeczeństwo zrównoważonego rozwoju consumer society - społeczeństwo konsumenckie to quite - p...

Angielski - ćwiczenia 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Ćwiczenia 8 jobseekers - osoby poszukujące pracy damage their employment prospects - popsuć perspektywy zatrudnienia figures released by … - dane liczbowe ujawnione przez … survey - badanie opinii publicznej admit - przyznać reject - odrzucić to land their dream job - dostać wymarzoną pracę ...

Angielski - słówka, rozdział 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841

Spis słówek - rozdział 12 Ćwiczenia 1 job - praca (konkretna) work - praca (ogólnie - rzeczownik niepoliczalny) works - dzieła (policzalny rzeczownik) task - (konkretne) zadanie to do a job - wykonywać pracę to meet / face challanges - sta...

Angielski - zadanie domowe 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Zadanie domowe do cw 3 reject - odrzucić entry-level - nowo przyjęty (pracownik) / (sprzęt) z dolnej półki application - podanie qualification - kwalifikacje rate - tempo update - uaktualnić / zaktualizować się closing date - data zamknięcia vacancy - wakat, wolne miejsce interviewing - prz...

Angielski - ćwiczenia 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Ćwiczenia 9 investigating - badanie, przyczyn, zależności to advise - radzić advice - rada to get bogged down to a lot of detail - utknąć w szczegółach afterwards - potem, później actually - szczególnie auditor - auditor an intern - stażysta maintain - utrzymac key - kluczowy do not overc...