Dr Danuta Galik

Polityka Gospodarcza - wprowadzenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Danuta Galik
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

TEMAT: pojęcie, cele, funkcje, instrumenty polityki gospodarczej oraz koncepcje polityki gospodarczej POLITYKA GOSPODARCZA -praktyka życia gospodarczego, z którym spotykamy się na co dzień. Szerzej to działalność państwa...

Polityka gospodarcza - aspekt regionalny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Danuta Galik
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1988 – pojawienie się terminu "spójność" (gospodarcza i społeczna) POJAWIENIE SIĘ ZASAD POLITYKI REGIONALNEJ:  zasada koncentracji środków wychowawczych celach  zasada współfinansowania (środki z Unii współfinansowane bu...

Polityka Gospodarcza - kryteria €

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Danuta Galik
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. 1.KRYTERIA WEJŚCIA DO STREFY EURO :  wskaźnik inflacji nie może być wyższy niż o 1,5% od średniego wskaźnika w 3 krajach o najniższej inflacji  deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 3% PKB  dług publiczny niższy niż 60% PKB  długoterminowa stopa procentowa ustalona na poziomie 1...