Dr Damian Szacawa - strona 3

Europejski Cel Operacyjno - zasadniczy 2003 i Cel Operacyjno - zasadni...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

Europejski Cel Operacyjno - zasadniczy 2003 i Cel Operacyjno - zasadniczy 2010 Europejski Cel Operacyjny / Zasadniczy 2003 program wojskowego przygotowania UE do prowadzenia zadań petersberskich; zobowiązanie do zbudowania europejskich sił antykryzysowych w rozmiarze korpusu (50-60 tys.) do końca...

Mechanizm finansowania operacji cywilnych i militarnych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Mechanizm finansowania operacji cywilnych i militarnych Finansowanie operacji UE Budżet WPZiB (misje cywilne) - zgodnie z zapisami Traktatu o UE, koszty cywilnych operacji UE powinny być w całości finansowane z budżetu ogólnego UE w części poświęconej WPZiB. Mechanizm ATHENA (

Misja Graniczna dla Mołdowy i Ukrainy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Misja Graniczna dla Mołdowy i Ukrainy Czas: 30 listopada 2005 - 30 listopada 2011 Rodzaj: Nie jest ona misją prowadzoną w zakresie EPBiO Cele: Dotyczą współpracy z Republiką Mołdawii i Ukrainą: -Harmonizacja procedur i standardów zarządzania granicami z obowiązującymi w UE -Pomoc w zwiększaniu...

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w Traktacie Lizbońskim

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 637

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w Traktacie Lizbońskim 1.Wprowadzenie w art. 42 Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony(pojęcie to nigdy wcześniej nie pojawiało się w Traktatach) do tekstu Traktatu w nowej postaci jako

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE- geneza i uwarunkowania

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 882

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE(geneza i uwarunkowania) Geneza EPBiO 1. St. Malo, 3-4 grudnia 1998 r. (szczyt francusko-brytyjski): UE powinna mieć zdolność prowadzenia autonomicznych działań poparte wiarygodnymi siłami zbrojnymi w celu rozwiązywania kryzysów międzynarodowych; UE powinna dys...

PROXIMA - FYROM- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

PROXIMA / FYROM Miejsce: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) Czas trwania: 15.12.2003 r. - 14.12.2005 r. Rodzaj: cywilna(ekspercki - misja policyjna) Koszty: ≈ 16 mln € Siły: 200 oficerów Skutki: osiągnięciem operacji jest swoiste...

Reformy Europejskiej Współpracy Politycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 686

Reformy Europejskiej Współpracy Politycznej Reformy EWP 1. Raport Kopenhaski (II raport Davignona) - 23 lipca 1973 2. R. Tindemansa - 7 I 1976 3. R. Londyński - 13 X 1981 4. Raport Dooge'a - 29 III 1985 5. JAE - II 198...

Struktury operacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 448

Struktury operacyjne a) komórki planistyczne Europejski system planowania i prowadzenia operacji wojskowych w ramach WPBiO dzieli się na dwie fazy: polityczno-strategiczną i operacyjną. Ten sztuczny podział jest efektem braku porozumienia...

Struktury opracowywania strategii politycznej - kompetencje, cele i za...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 553

Struktury opracowywania strategii politycznej (kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola) EPBiO jest programowana i implementowana przez kompleks powiązanych ze sobą instytucji i podmiotów mających różny status, „ciężar gatunkowy” i zakres kompetencji. Są trzy poziomy decyzyjne: St...

Struktury opracowywania strategii politycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 378

Struktury opracowywania strategii politycznej. EPBiO jest programowana i implementowana przez kompleks powiazanych ze sobą instytucji i podmiotów mających różny status, „ciężąr gatunkowy” i zakres kompetencji. Są trzy poziomy decyzyjne: Strategiczny(analiza procesu decydowania kluczowych instytuc...