Dr Dagmara Zuzek

note /search

Makroekonomia - wykłady, SUM, MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5208

doc, zawiera 13 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Pieniądz, Funkcje pieniądza, Popyt, rodzaje popytu an pieniądz, Podaż- nie jest zależna od stopy procentowej. Rownanie FISHERA- prawo obiegu pieniądza, System bankowy w Polsce opiera się o Bank Centralny i banki komercyjne. Ponadto, ...

Makroekonomia - wykłady MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3640

Wykłady z makroekonomii MWSE BEZROBOCIE to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że bezrobocie stało się kwestią spo...