Dr Czesław Juroszek

note /search

Wykład - elektroniczna aparatura medyczna

  • Politechnika Wrocławska
  • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2485

7. Elementy decydujące o osłabieniu promieniowania w RTG Osłabianie promieniowania, na które składa się zjawisko pochłaniania i rozpraszania ma kluczowe znaczenie w diagnostyce radiologicznej. Obrazy rentgenowskie oglądane na zdjęciu i podczas prześwietlania powstają dzięki zróżnicowanemu osłabiani...

Opracowanie na egzamin - artefakty w EKG

  • Politechnika Wrocławska
  • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4305

1) ARTEFAKTY W EKG. ICH ŹRÓDŁA I SPOSOBY ZNIEKSZTAŁCENIA ZAPISU. METODY ZAPOBIEGANIA. Mamy do czynienia z artefaktami dwojakiego typu (podział ze względu na pochodzenie)  Techniczne (szumy z aparatu; zakłócenia z otoczenia – rozwiązanie to ekranowanie)  Źle dobrane

Pytania na egzamin - Holter EKG

  • Politechnika Wrocławska
  • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3080

ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA’ 2013 Fonokardiografia Ekg 1. Artefakty w EKG. Ich źródła i sposoby zniekształcenia zapisu. Metody zapobiegania. 2. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe w elektrokardiografii. 3. Charakterystyka odpr...

Wybrane problemy techniki medycznej-pytania i odpowiedzi

  • Politechnika Wrocławska
  • Wybrane problemy techniki medycznej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1281

1. Czym zajmuje się Inż. Biomedyczna Biomedical Engineering (BME) to interdyscyplinarna dziedzina nauk techniczno-przyrodnicznych, która pozwała na znajdowanie nowych zastosowań nauk technicznych w medycynie i korzystanie z najnowszej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz na...

Wybrane problemy techniki medycznej-pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Wybrane problemy techniki medycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

WPTM – PYTANIA – 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Czym zajmuje się Inż. Biomedyczna Jaką rolę pełni Inż. Biomedyczny w dziedzinie badań tk...