Dr Cieślak - strona 3

Wyłączenia kar - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

WYŁĄCZENIE I REDUKAJCA REKAKCJI KARNEJ Abolicja - (zniesienie, umorzenie), ustawowy zakaz wszczynania lub dalszego prowadzenia postępowania (przez umorzenie), czyli zakaz ścigania jeszcze przed skazaniem za dany czyn (ustawy abolicyjne, amnestyjn...

Zakres obowiazywania - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Prawo temporalne Czas popełnienia - dla ustalenie podstaw odpowiedzialności (jakie przepisy, wiek, poczytalność, przypisanie winy - podmiotowa zdolność do zawinienia), czas w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany Miejsce popełnienia Zasada te...

Zasady prawa karnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

ZASADY PRAWA KARNEGO - zasada to pewna prawidłowość będąca w opozycji do wyjątku, określona dyrektywa postępowania, dominujące, uzupełniające, skodyfikowane, nieskodyfikowane, wynikają z tradycji doktrynalnej oraz subiektywnych poglądów, część ma charakter ogólnoprawny (praworządności, sprawiedliwo...

Zasady wymiaru kar - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

ZASADY I DYREKTYWY WYMIARU KAR Ustawowy wymiar kary Sędziowski wymiar kary: orzeczenie kary w określonej sprawie za konkretny czyn, wobec konkretnego sprawcy, ocena czy niewspółmiernie łagodna czy surowa Sądowy wymiar kary: wymiar kar i środków dokonywany przez sądy według pewnych zasad oraz dyrekt...

Zbieg przepisów - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

ZBIEGI (WIELOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY Jedność czasu, miejsca, osób, jednolitość zamiaru, spójność zewnętrznego fragmentu zachowania ZBIEG PRZESTEPSTW (RZECZYWISTY) 3 systemy wymierzania kary łącznej (w Polsce system mieszany): - system kumulacji-suma arytmetyczna kar wymierzonych - system absorpcji(poc...

Związek przyczynowy - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Teoria indywidualizująca: Warunek niezbędny do wystąpienia skutku to tylko taki warunek, który posiada do tego niezbędną moc sprawczą( Krzymuski) a ) TEORIA EKWIWALENCJI ( równowagi warunków składających się na przyczynę ) Wywodzi się od J. S. Milla. Zalożenia: - każde zdarzenie...

Źródła prawa karnego - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO Instytucjonalne, formalne, materialne, poznania i powstania prawa, normatywna koncepcja źródeł prawa Zwyczaj i prawo zwyczajowe - ustalony sposób postępowania akceptowan przez określoną zbiorowość, frequens usus, konga consuetudo, opinio necesitatis, nie może być podstawą skaz...

Cele i funkcje - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

CELE I FUNKCJE Cele: zadanie jakie stawiane są przed gałęzią, charakter subiektywny, zamierzone i pożądane, zaś funkcje charakter obiektywny, wskazują na rzeczywiście pełnioną rolę, możliwość pełnienia funkcji niepożądanych (patologizacja), kolizja (konkurencja celów) Ochrona dóbr prawnych - ochron...

Błąd w prawie karnym - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

Błąd Błąd w prawie karnym Błąd (poznawczy) - niezgodność rzeczywistości z jej odbiciem w psychice sprawcy. Dzieli się: ⇨ze względu na kierunek owej niezgodności:  nieświadomość - rozbieżność polega na istnieniu elementu rzeczywistości, który nie ma odbicia w psychice sprawcy - coś jest a spraw...

Czyn - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

CZYN Polskie prawo karne- prawo karne czynu, brak czynu, brak przestępstwa. Ewolucja wyobrażeń dotyczących pojęcia czynu. a) TEORIA NATURALISTYCZNA KAUZALNA ( Belling, F. Liszt, G. Radbruch )- zachowanie się człowieka, dające się zaobserwować w...