Dr Cieślak - strona 2

Stosowanie przepisów - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

STOSOWANIE PRZEPISÓW Stosowanie ma postać sylogizmu kategorycznego, subsumcje stanu faktycznego pod właściwą podstawę prawną (przepis) nazywamy kwalifikacją prawna czynu, przeciwny Beccaria, postulat każdorazowej wykładni, nawet gdy clara non sunt interpretanda, interpretacji podlegają przepisy, or...

Szkoły prawa karnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

NAUKA PRAWA KARNEGO Szkoły Geneza: refleksja nad prawem karnym, Platon, Arystoteles, Seneka, początki we Włoszech (glosatorzy i postglosatorzy), prekursor Albert Gandinus, Jakub de Belvisio, porządkowanie i kompilacja prawa rzymskiego, germańskiego, kanonicznego, pierwsze systematyczne opracowanie ...

Środki karne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

ŚRODKI KARNE Art. 39. We wcześniejszych kodeksach podział na kary zasadnicze i kary dodatkowe, co do zasady kara dodatkowa orzekana obok kary zasadniczej, podział środków: represyjne (pozbawienie praw), prewencyjne (zakaz prowadzenia), kompensacyjne (naprawienie szkody), zabezpieczające (przepadek ...

Środki probacyjne - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

ŚRODKI PROBACYJNE Poddanie sprawcy czynu zabronionego próbie (rozdział VIII), wykształciła się w Anglii (początkowo w stosunku do nieletnich) i w USA - uznanie sprawcy za winnego, zawieszenie orzeczenia dotyczącego kary, wyznaczenie obowiązków na czas próby, przebieg próby pod nadzorem (Probation o...

środki wychowawcze - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

ŚRODKI WYCHOWAWAWCZE ORAZ ŚRODEK POPRAWCZY Duży wzrost przestępczości nieletnich, niż demograficzny, potrzebny kompromis między represją i opieką, obecna ustawa trochę nieadekwatna, określa w sposób niejednolity, kategorie: do 18 lat - stosowanie środków wychowawczych aby zapobiec i zwalczyć demora...

Środki zabezpieczające - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE Rozdział X, realizacja ius puniendi, środki karne jako pomost od kar do środków zabezpieczających, kodyfikacje przewidujące środki zabezpieczające nazywane są kodeksami dwutorowymi. Historia: pojawienie się na gruncie pozytywizmu filozoficznego, realizmu, empiryzmu, oraz szko...

Środki zwalczania recydywy - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

ŚRODKI ZWALCZANIA RECYDYWY, Powrót do przestępstwa (recydywa) - ( receder, recido, ponownie wpadać), istotna okoliczośc obciążajaca, uwzględniania przy wymiarze kary, znana już w XVI w, kontrola w czarnych księgach (smolne - egesra meleficiorum), zjawisko świadczące od nieskuteczności reakcji karne...

Teorie karne - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

TEORIE KARNE (kupa dupa) Uwagi ogólne: racjonalizacja reakcji karnej, usprawiedliwienie dla jej istnienia, filozoficzna racja bytu, początkowo postać zemsty, dopiero sformalizowanie domaga się stworzenia teorii. Wnikliwe i rozległe studia nad karą i jej racjonalizacją: Bronisław Wróblewski, teoria ...

Umyślność - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Umyślność (art. 9 KK) Czyn popełniony umyślnie (§1) - sprawca ma zamiar popełnienia czynu: ⇨ zamiar bezpośredni - sprawca chce go popełnić (element woli 1 )  przewidując konieczność jego popełnienia ( z. b. zwykły )  przewidując mo...

Uwarunkowania historyczne - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Zemsta krwawa - powstanie kary opiera się na teorii zemsty, zemsta indywidualna (pater familia, mąż - żona), przejście do zemsty publicznej - źródło państwowej kary instytucjonalnej (vindicta publica, pewna grupa dokonywa...