Dr Cezary Woźniak - strona 5

Ustawa własność lokali

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

LexPolonica nr 417. Stan prawny 2011-03-01 Dz.U.2000.80.903 (U) Własność lokali. USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustan...

Ustawa Zbywanie mieszkania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

LexPolonica nr 18161. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2001.4.24 (U) Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. USTAWA z dnia 15 g...

Zaliczenie najem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Ostatni, trzeci, zestaw zaliczeniowy. ZADANIE. Pani Albina C. była lokatorką zamieszkującą w lokalu nr 7 bloku nr 22 przy ulicy Sz. w miejscowości C. Budynek stanowi własność gminy C. Pani Albina C. była znana z konfliktowego usposobienia. Któregoś dnia sąsiedzi zwrócili się w rady gminy z żądanie...

Zaliczenie spoldzielnie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 546

Zestaw ćwiczeń numer 2. ZADANIE. Pan X był członkiem spółdzielni mieszkaniowej w A. W 2001 roku zawarł ze spółdzielnią umowę nabycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu nr 2 w budynku przy ul. Kolejowej 3 w A.W lipcu 2...

Zaliczenie z prawa rzeczowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

Zestaw zaliczeniowy nr 1. ZADANIE I. Pan X. jest właścicielem budynku stanowiącego lokal mieszkalny znajdującego się w miejscowości A. przy ulicy C. nr 14. W lokalu tym prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu wielobranżowego. J...

Prawo mieszkaniowe - ćwiczenia - umowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Repertorium A nr 234/2005 Akt notarialny Dnia czternastego lutego dwa tysiące piątego roku /14.02.2005 r./ do notariusza Jana Kowalskiego do Kancelarii Notarialnej w Radomiu przy ul. Polnej 2, przybyli: 1/ Pani Maria Janik, córka Jana i Anny, zamieszkała 26-515 Radom, ul. Prosta 2, 2/ Pan Jan Nowa...

Kazus cywilno rzeczowy - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

ZADANIE. Dnia 8 stycznia 1994 r. powódka Krystyna P. i jej mąż Zbigniew P. zawarli z Bankiem Spółdzielczym w B. w formie aktu notarialnego umowę, w której oświadczyli wolę przeniesienia na rzecz tego Banku własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej Kw nr 12345, obejmującej działkę o ...

Rozporzadzenie - dodatki mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

LexPolonica nr 22387. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2001.156.1817 (R) Dodatki mieszkaniowe. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) zarządza się...

Droga publiczna - pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Co należy rozumieć pod pojęciem „droga publiczna” i czy każda droga gminna jest drogą publiczną? Co to są działki sąsiednie? Brak jednoznacznych definicji wspólnych dla całego prawa. Jeżeli stosuje się przepisy ustawy, w której zawarte są okr...

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie...