Dr Cezary Woźniak - strona 4

Treść listu przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Treść listu przewozowego Treść listu przewozowego została określona w kodeksie cywilnym w art. 779 zgodnie, z którym wysyłający powinien podać przewoźnikowi następujące informacje: 1. adres wysyłającego, 2. adres odbiorcy, 3. miejsce przez...

Umowa przewozu osób w transporcie drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Umowa przewozu osób w transporcie drogowym Jaki jest przedmiot umowy przewozu osób w transporcie drogowym? Treść umowy przewozu osób w transporcie drogowym regulują zarówno przep...

Uprawnienia przewoźnika wynikające z umowy przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Uprawnienia przewoźnika wynikające z umowy przewozu Podstawowym uprawnieniem przewoźnika wynikającym z umowy przewozu jest prawo do wynagrodzenia za wykonaną usługę. Przewoźne oblicza się według odległości najkrótszej dostępnej drogi przewo...

Uprawnienia spedytora - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Uprawnienia spedytora Do podstawowych praw spedytora należy prawo do wynagrodzenia za wykonanie czynności spedycyjnych. Kodeks cywilny nie reguluje bliżej tego zagadnienia. Z tego też powodu w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o umowie zlecenia(art. 735 § 2 i 744 kc). Jeśli w um...

Zarządcy dróg publicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Zarządcami dróg publicznych są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - drogi krajowe; zarząd województwa - drogi wojewódzkie; zarząd powiatu -

Zarządzanie drogami publicznymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Zarządzanie drogami publicznymi Ustawa o drogach publicznych ustala następujący zakres zarządzania przez ministra właściwego do spraw transportu (Minister Infrastruktury) siecią dróg publicznych: określanie kierunków rozwoju sieci drogowej, wydawanie

Zjazdy z dróg - artykuł 29 ustawy o drogach

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

ZJAZDY Z DRÓG Art. 29 ustawy o drogach publicznych stanowi, że budowa lub przebudowa istniejącego zjazdu należy w przypadku budowy lub modernizacji drogi do zarządcy drogi, a w pozostałych przypadkach do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. Zl...

Lokalizacja zabudowy wzdłuż dróg publicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

LOKALIZACJA ZABUDOWY WZDŁUŻ DRÓG PUBLICZNYCH Art. 35 ust. 4 ustawy stwierdza „Lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych pasów terenu, nowo wybudowanych dróg (w tym obwodnic miejscowości) oraz istniejących dróg może nastąpić tylko w przypadku...

Ustawa Spółdzielczość

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

LexPolonica Dz.U.2003.188.1848 (U) Prawo spółdzielcze. Dokument z LexPolonica    USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) CZĘŚĆ I SPÓŁ...

Ustawa spółdzielnie mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

LexPolonica nr 18164. Stan prawny 2011-03-01 Dz.U.2003.119.1116 (U) Spółdzielnie mieszkaniowe. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. ...