Dr Bożena Ciupek - strona 5

Wykład - Bankowy fundusz gwarancyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 532

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 4 Bankowy fundusz gwarancyjny: Działa na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego Zapewnia zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w razie upadłości banku Udziela pomo...

Wykład - Rozliczenia bezgotówkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 476

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 5 Rozliczenia bezgotówkowe Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dobrowolnym banku. Jest dyspozycją dłużnika obciążenia jego ra...

Wykład - Rynek pieniężny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 714

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 6 Rynek pieniężny; jest segmentem rynku finansowego, który obejmuje transakcje na instrumentach krótkoterminowych. Funkcje: Regulacja płynności systemu bankowego Możliwość realizacji celów polityki pieniężnej Kreowanie poziomu krótkot...

Wykład - Rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 462

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 7 Rynek kapitałowy: Obejmuje transakcje instrumentami finansowymi o charakterze wierzycielskim i własnościowym, których termin wykupu przekracza 1 rok Dochodzi na nim do transformacji kapitałów pieniężnych o charakterze oszczędności na ...

Wykład - System finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 588

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 8 System finansów publicznych; zjawiska i procesy związane z gromadzeniem i podziałem pieniężnych środków zapewniających działanie sektora finansowego. Nauka o finansach publicznych, bada nie tylko zewnętrzną, pieniężną formę wydatkowani...

Wykład - Zasób/ środek publiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 357

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 9 Zasób/ środek publiczny; to wszelkie środki, którymi dysponują organy publiczne albo podmioty prywatne jeśli wykonują zadania publiczne. Cechy środków publicznych: Są ściśle powiązane z gospodarką (procesy ze środkami są pochodnymi pr...

Wykład - zasób publicznych środków pieniężnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 441

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE dr. Bożena Ciupek Wykład 10 Budżet; zasób publicznych środków pieniężnych, roczny plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów uchwalony w formie ustawy budżetowej. Aspekty dofinansowania budżetu państwa: Aspekt polityczny Akt zaufania publicznego Aspekt ...