Dr Bolesław Pawliczek

note /search

System polityczny - skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • Systemy polityczne
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2002

System polityczny    1.  Różne koncepcje definiowania systemu politycznego.  Termin  SYSTEM  POLITYCZNNY  upowszechniony  został  dopiero  w  ostatnich  dziesięcioleciach.  Wcześniej  dla  określenia  tego,  co  nazywamy  dzisiaj  systemem  politycznym,  używano  innych  określeń  takich  jak  rz...

Szwajcaria - system polityczny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Systemy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1638

Parlament Zgromadzenie Federalne, czyli szwajcarski parlament, składa się z dwóch  izb: Rady Narodowej oraz Rady Kantonów, których kadencja trwa 4 lata. Rada Narodowa liczy 200 deputowanych. Są oni wybierani w obrębie kantonów proporcjonal...