Dr Bogusław Roman Gulski

note /search

Fazy rozwoju organizacyjnego - wykład (sem. VI).

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Gulski, Zarządzanie zmianami, Fazy rozwoju organizacyjnego , (sem. VI) Fazy rozwoju organizacyjnego: Diagnoza odnosząca się do bieżącej sytuacji i skupiona na uchwyceniu tych przekonań, wartości, norm, postaw i zachowań pracowników, k...

Metody zarządzania wprowadzaniem zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Gulski, Zarządzanie zmianami, Metody zarządzania wprowadzaniem zmian , (sem. VI) Wykład VI - Metody zarządzania wprowadzaniem zmian ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI Zarządzanie zmianami organizacyjnymi jest procesem wykorzystywani...

Proces zmiany w organizacji - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

Gulski, Zarządzanie zmianami, Proces zmiany w organizacji (sem. VI) Wy VII - Proces zmiany w organizacji Operacyjny model zarządzania zmianą organizacyjną Siły inicjujące ...

Przygotowanie i planowanie zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Gulski, Zarządzanie zmianami, Przygotowanie i planowanie zmian (sem. VI) Wy 9 - Przygotowanie i planowanie zmian WSKAZÓWKI DO PLANOWANIA ZMIANY Należy określić w sposób jasny charakter zmiany: strategiczna, operacyjna, Plany należy o...

Przygotowanie i planowanie zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Gulski, Zarządzanie zmianami, Przygotowanie i planowanie zmian (sem. VI) Wy 9. Cd. SIŁY WPŁYWAJĄCE NA GOTOWOŚĆ ORGANIZACJI DO DOKONYWANIA ZMIAN STRATEGICZNYCH IMPLEMENTACJA PROJEKTÓW ZMIAN STRATEGICZNYCH Wprowadzanie zmian - konsekwen...

Reakcje na zmiany - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1218

Gulski, Zarządzanie zmianami, Reakcje na zmiany(sem. VI) Typowe reakcje na zmiany Reakcje pozytywne: oferta nowych alternatyw, doświadczenie nabyte w procesie uczenia się, motywacja, przetrwanie, nowy początek, wynagrodzenie, sp...

Zarządzanie dynamiką systemów - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Gulski, Zarządzanie zmianami, SKUTKI BRAKU UWZGLĘDNIENIA W ZARZĄDZANIU DYNAMIKI SYSTEMÓW (sem. VI) Wy 8 - SKUTKI BRAKU UWZGLĘDNIENIA W ZARZĄDZANIU DYNAMIKI SYSTEMÓW Suboptymalizacja (tzw. Paradoks Ikara) : Na podstawie badań, Miller (...

Typologia dwuwymiarowa - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Gulski, Zarządzanie zmianami, typologia dwuwymiarowa, klasyfikacja zmian , (sem. VI) TYPOLOGIA DWUWYMIAROWA Dostosowanie: Konieczne gdy wskutek zmian w otoczeniu, w organizacji nastąpił spadek skuteczności i efektywności; Wprowadzeni...

Wprowadzania zmian w organizacji - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Gulski, Zarządzanie zmianami, Zjawiska ograniczające zdolność do wprowadzania zmian w organizacji (sem. VI) WY 10. Zjawiska ograniczające zdolność do wprowadzania zmian w organizacji: Paradygmat kulturowy: zasadniczy element kultury o...

Zmiana organizacyjna - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Gulski, Zarządzanie zmianami, zmiana organizacyjna, (sem. VI) Wykład III - Pojęcie zmiany organizacyjneja Ogólnie: Zmiana to sytuacja, w której stan końcowy różni się od stanu początkowego. Zmiana organizacyjna Wielość definicji zmian...