Dr Bogusław Luchter

note /search

Geografia turystyczna - wykłady - parki narodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 5271

10 najpopularniejszych parków narodowych na świecie: PN TORRES DEL PAINE - Chile - ogromnie masywy górskie, szmaragdowe jeziora lodowcowe PN TIKAL - Gwatemala - świątynie i pałace z czasów cywilizacji Majów PN JASPER - Kanada (prow. Alberta) - krajobraz górski Athabasca Valleey, poprzecinany...

DEMOGRAFIA - Rozwój liczby ludności na świecie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1981

DEMOGRAFIA Rozwój liczby ludności na świecie ROK LICZBA LUDNOŚCI 0 160 - 250 mln 1820 1 mld 1930 2 mld 1965 3 mld 1975 4 mld 1988 5 mld 1997 6 mld 2000 6,8 mld Rozmieszczenie ludności na świecie jest nierównomierne Ekumena - obszary zamieszkałe stale Anekumena - obszary nie zamieszkałe ...

ELEMENTY TEORII LOKALIZACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1603

ELEMENTY TEORII LOKALIZACJI Kluczowym elementem lokalizacji jest przestrzeń i czas. Przestrzeń jest wieloznaczna: Geodezyjna - część powłoki Ziemi z jej wymiarami wielko przestrzennymi. Przestrzeń życiowa człowieka Geograficzno - przyrodnicza - wyróżnienie lądów, mórz, oceanów, różnorodność fau...

Geografia jako nauka - Metodologia geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2135

G eografia Metodologia geografii ekonomicznej geografia ekonomiczna jako nauka system informacji geograficznej system informacji statystycznej kartografia System, środowisko a społeczeństwo środowisko przyrodnicze i jego elemen...

GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI Na charakter zasobów wpływają takie cechy jak: Dostępność Rzadkość występowania Ich ograniczoność Absolutnie naturalny (pierwotne lasy Amazonii) lub częściowo naturalny charakter (zasadzony las). Zasobem podstawowym na Ziemi jest

SYSTEM ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

SYSTEM ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, CZŁOWIEK, GOSPODARKA Środowisko przyrodnicze - to otaczająca nas przyroda Składniki środowiska: Litosfera - jest to skorupa ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią (bogactwa mineralne). Powierzchnia z...

System informacji geograficznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Informacja statystyczna - statystyka regionalna ma wielką rolę GUS - koordynuje to co się dzieje w kraju Urzędy wojewódzkie Powiaty grodzkie Gminy Instytuty branżowe Uczelnie wyższe Mierniki lub wskaźniki statystyki regionalnej Podstawowe (bezwzględne) - d...

Teoria organizacji produkcji rolnej Thünena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2310

Teoria organizacji produkcji rolnej Thünena (koniec XIX w) Istnieje jednorodny geograficzne obszar (płaski) Na tym obszarze jest jedno miasto leżące w centrum Wokół niego są 4 pierścienie, które charakteryzują się różną produkcją rolną W centrum jest jeden rynek w kategorii tradycyjnej, tzn. m...

ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA Zasoby środowiska są to wszystkie jego elementy, które są fizycznie mierzalne. Można je podać w jednostkach np. wagowych (woda, lasy, surowce mineralne). Walory nie podlegają fizycznej ocenie, podlegają indy...

MEtody kartograficzne- ćwiczenia, dr Luchter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5495

4-stronicowa notatka w formacie doc. W treści notatki: mapy planów miasta są pozbawione poziomic, TPE, rozpoznawanie map, przeliczenie skali, sposoby prezentacji zjawisk na mapach, metody kartograficzne, kartograficzne metody ilościowe, jakościowe, punkt, linia, powierzchnia, metoda sygnaturowa, za...