Dr Bogumiła Swat

note /search

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5222

...a. Model anglosaski – opiera się na rynku kapitałowym (papierów wartościowych). Bardzo istotną rolę w tym modelu odgrywają banki inwestycyjne i różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Banki w tym modelu wykorzystywane są przede wszystkim do funkcji płatniczych i rozliczeń a także do zaspakaj...

Bankowość - wykład I

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Bankowość
Pobrań: 539
Wyświetleń: 12201

System bankowy i standardy europejskie Bank, instytucja kredytowa - definicje • wg ustawodawsta polskiego - bank jest to utworzona zgodnie z przepisami ustawy osoba prawna, która działa na podstawie zezwolenia uprawniajacego ją do świadczenia czynności bankowych, które obciążają ryzykiem powie...

Bankowość - wykład II

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Bankowość
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4900

Na wykładzie tym zostały omówione banki operacyjne. W szczególności znajdziemy tutaj ich podziały ze względu na ich cechy, dane strukturalne dotyczące banków operacyjnych. Opisane zostały także instytucje i przedsiebiorstwa wspierające polski system bankowy:

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - Test 2013r

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2072

Wariant I 1. Rada pilotyki pieniężnej spośród licznych zadań konstytucyjnych i ustawowych: ustala zasoby rach. NBP 2. Zasadę działania parabanków reguluje: Kodeks Cywilny 3. Jednym z trendów kształtujące współczesne systemy bankowe jest. Oznacza to: odpośre dniczenie banków w ich podstawowych fu...