Dr Bogumiła Barańska

note /search

Techniki Komunikacyjne - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3066

Merton, Charles Cooley, cechy komunikowania się, elementy komunikowanie się, kontekst, uczestnicy, procesy sformalizowane i niesformalizowane, komunikat, znaczenia, symbole, dekodowanie kodowanie, kanał, szumy, sprzężenie zwrotne, poziomy procesu komunikowania się, komunikowanie intrapersonalne, ko...

Techniki komunikacyjne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3430

...Komunikowanie bezpośrednie - interpersonalne. Niezbędna jest obecność uczestników procesu komunikowania, „komunikowanie twarzą w twarz”. Najprostszy i podstawowy proces społeczny, kontynuujący wszelkie działania ludzi w społeczeństwie. Komunikowanie interaktywne – co najmniej dwie jednost...

Techniki komunikacyjne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Techniki komunikacyjne wykład 1 I. KOMUNIKOWANIE - definicja communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się) communio (wspólność, poczucie łączności) Sam termin communication pojawił się najpierw w ła...

Techniki komunikacyjne - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6643

...7. Cechy autoprezentacji: a) jest dobrowolna b) jest manipulacją, wrażeniem c) zarządza wizerunkiem d) jest aktywna e) nie jest prawdziwa f) jest nie etyczna g) zjednuje przyjaciół h) pokazania się z jak najlepszej strony ...

Techniki komunikacyjne - notatki z wykładów z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 6349

Są to notatki z wykładów z technik komunikacyjnych z I semestru, I roku finansów i rachunkowości.AUTORZY NIEKTÓRYCH NOTATEK: wykłady 1,3,4 - Jacek Małachowski FiR/gr18, Techniki notatki - Anna Faruga FiR/gr3 KOMUNIKOWANIE Plan prezentacji: Komunikowanie jako proces Definicja i etymologia terminu „k...

Techniki komunikacyjne - kompendium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

Komunikacja - przemieszczanie, drogi, sieć, transport. Słowo KOMUNIKOWANIE pochodzi od łacińskiego czasowników „communico” i „communicare”, co oznacza uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzić się oraz od rzeczownika „communio” - wspólność, poczucie łączności Słowo „communica...

Techniki komunikacyjne zagadnienia

 • Uniwersytet Chorzowski
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2065

...I. KOMUNIKOWANIE – definicja communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się) communio (wspólność, poczucie łączności) Sam termin communication pojawił się najpierw w łacinie, potem został wchłonięty przez języki nowoczesne. Oznaczał „wej...

Wykłady techniki komunikacyjne dr.Barańska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2163

"Słowo KOMUNIKOWANIE pochodzi od łacińskiego czasowników „communico” i „communicare”, co oznacza uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzić się oraz od rzeczownika „communio” – wspólność, poczucie łączności Słowo „communication” – początkowo wejście we wspólnotę, utrzy...

Egzamin techniki komunikacyjne dr.B.Barańska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2072

"1. Komunikacja interpersonalna to: a) komunikowanie z samym sobą b) komunikowanie z publicznością c) komunikowanie instytucjonalne d) komunikowanie zapośrednicze e) komunikowanie bezpośrednie " "10. Konfl...