Dr Bogdan Rogoda

note /search

Mobbing - techniki lobbingu według Heinza Leymanna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie MSP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące ...

Outsourcing - cele, typy, warunki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie MSP
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2821

Outsourcing = outside + resource + Rusing Przekazanie realizacji zadań, funkcji lub procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Warunek ekonomiczności outsourcingu: Cele outsourcingu: - obniżka kosztów - skoncentrowanie głównej działalności - zmniejszenie problemów z za...

Projekt domu jednorodzinnego - ćwiczenia

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia organizacji robót budowlanych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1918

DANE OGÓLNE I WSTĘP Przedmiot opracowania: Domek jednorodzinny we Wrocławiu. Podstawa opracowania: Zlecenie od firmy „MARBUD” oraz dokumentacja techniczna w zakresie architektury i konstrukcji. Cel i zakres opracowania: Wykonanie projektu technologii i organizacji do stanu zerowego zamkniętego. ...

Budowle i roboty ziemne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1603

BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE 1. BUDOWLE ZIEMNE W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH BUDOWNICTWA Budowle ziemne mogą mieć dwojaki charakter: stały i czasowy. Cechą charakterystyczną budowli stałych jest ich stateczność oraz wieloletnia trwałość. Do tej g...

Przygotowanie placu budowy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2303

Przygotowanie placu budowy Na przygotowanie placu budowy składa się działalność geodezyjna, wytyczenie dróg, ściągnięcie warstwy humusu, obliczenia dla gruntu oraz bilans mas ziemnych. 1.1. Usunięcie Humusu Humus ściągnięto dookoła planowanego...