Dr Bogdan Lange

note /search

Platon - platońska filozowia przyrody (wykład)

  • Uniwersytet Gdański
  • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3241

Filozoficzny mit o stworzeniu był tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedzieć si...

Geometryczna mechanika Kartezjusza(wykład)

  • Uniwersytet Gdański
  • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3157

Geometryczna mechanika Kartezjusza było tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedz...

Arystoteles (wykład)

  • Uniwersytet Gdański
  • Filozofia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256

Myślenie Arystotelesa o przyrodzie było tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedz...

Matematyczne zasady filozofii przyrody - Newton(wykłady)

  • Uniwersytet Gdański
  • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4060

Wykład dotyczył matematycznych zasad filozofii przyrody. Przedmiot wykładał dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony, która jest zapisana w formacie docx. W tejże notatce zostały opisane następujące zagadnienia: błędna filozofia N...

Aprioryczne warunki nauk - Kant (wykład)

  • Uniwersytet Gdański
  • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2569

Temat wykładu brzmiał: aprioryczne warunki nauk - Kant. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. W notatce można znaleźć opis takich zagadnień jak: krytyczna filozofia Kanta, metafizyka a Kant, sądy u Kanta (…) … ona odwieczną tęsk...