Dr Bogdan Kurant

note /search

Charakterystyka przyrządów pomiarowych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

5. CHARAKTERYSTYKI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH*' Niektóre terminy zdefiniowane w tym rozdziale można stosować zarówno do przyrządu pomiarowego, urządzenia pomiarowego, przetwornika pomiarowego jak i do układu pomiarowego oraz przez analogię do ...

Wykład - pomiary

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

2. POMIARY 2.1 POMIAR Zbiór operacji mających na celu wyznaczenie wartości wielkości. measurement mesurage UWAGA Przebieg tych operacji może być zautomatyzowany. 2.2 METROLOGIA Nauka o pomiarach. metrology metrologie UWAGA Metrologia obejmuje wszystkie aspekty - zarówno teoretyczne, jak...

Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

4. PRZYRZĄDY POMIAROWE *) Stosowanych jest wiele rożnych terminów do opisu urządzeń używanych do pomiarów. Niniejszy słownik definiuje tylko niektóre wybrane terminy. Poniższa lista jest nieco szersza i ułożona w przybliżeniu hierarchicznie. Pojęcia, których dotyczą to terminy, nie wyłączają si...

Wielkości jednostki miar - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

1. WIELKOŚCI I JEDNOSTKI MIAR 1.1 WIELKOŚĆ (MIERZALNA) Cecha zjawiska, ciała lub substancji, którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo. (measurable) quantity grandeur (mesurable) UWAGI 1. Termin "wielkość" może się odnosić do wielkości w znaczeniu ogólnym (por. przykład...

Wyniki pomiarów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

3 WYNIKI POMIARÓW 3.1 WYNIK POMIARU Wartość przypisana wielkości mierzonej, uzyskana drogą pomiaru. result of measurement resultat d’un mesurage UWAGI 1. Gdy podaje się wynik, należy wyraźnie zaznaczyć, czy dotyczy on: -wskazania ...

Etalony, wzorce jednostki miar - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2387

6. WZORCE JEDNOSTEK MIAR, ETALONY *) W nauce i technice słowo angielskie "standard" jest stosowane w dwóch rożnych znaczeniach: jako techniczny dokument normatywny powszechnie uznany, specyfikacja, zalecenie techniczne lub podobny dokument (po francusku "norme"), lub tez jak...

Metrologia wielkości geometrycznych-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

METROLOGIA Różnica między błędem a niepewnością. błąd pomiaru - różnica pomiędzy wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą. - wynik surowy (wynik przed korekcją błędu systematycznego) - nieznana wartość prawdziwa wielkości mierzonej. n...