Dr. Bogdan Buczkowski - strona 2

Organizacje Międzynarodowe - wykład - zadanie GATT-

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład X - GATT Nie przewidywał żadnej struktury organizacyjnej, jednak stworzono takie organy międzynarodowe. Struktury te tworzone były w oparciu o decyzje podejmowane przez strony umowy w trakcie Konferencji Stron. Siedzibą jest Genewa, a jęz...

Organizacje Międzynrodowe - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład I – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Został powołany jednocześnie z MFW na Monetarnej i Finansowej Konferencji w Bretton Woods, która odbyła się w dniach 1-22 lipca 1944 roku. Bank Światowy rozpoczął swoją działalność 25 czerwca 194...

Międzynarodowy Fundusz Walutowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 868

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład II – Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Siedzibą MFW jest Waszyngton. Najwyższą decyzyjną władzą Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest Rada Gubernatorów. Rada Gubernatorów składa się z gubernatorów ...

Organizacje Międzynarodowe - wykład - OECD

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 903

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład III - OECD Siedziba: Paryż Członkowie: USA, Kanada, Meksyk, Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Austria, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, Norwegia, Islandi...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład IV – Organizacje międzynarodowe – pojęcie, istota, podstawowe klasyfikacje Organizacje międzynarodowe są jedną z form zinstytucjonalizowanych z i wielostronnej współpracy rządów lub innych podmiotów. Działa w społeczności i dla społecznośc...

Organizacje Międzynrodowe - Organy organizacji mi_dzynarodowej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VII – Organy organizacji międzynarodowej Organy typu walnego zgromadzenia (międzynarodowe, plenarne)  reprezentowane są przez wszystkie państwa członkowskie  organy przedstawicielskie zbierają się 1 lub 2 razy do roku albo 1 na 5 lat (Z...

Organizacje Międzynrodowe - Procedura glosowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VIII – Procedura głosowania      Zasada jednomyślności Procedura kwalifikowanej większości 2/3 lub więcej głosów o Bezwzględna – 50% głosów, głosy wstrzymujące liczone są jako przeciwne o Zwykła - 50% głosów, głosy wstrzymujące...

Organizacje Międzynrodowe - Statut organizacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład V – Statut organizacji międzynarodowej Wielostronna umowa stanowiąca podstawę istnienia i funkcjonowania organizacji. Może być nazywana inaczej karta, konstytucja, układ. Jest umową wiążącą państwa członkowskie – te, co stworzyły organizac...

Organizacje Międzynrodowe - Światowa Organizacja Handlu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład XI - WTO Światowa Organizacja Handlu powstała w oparciu o porozumienie 117 państw, które 15 kwietnia 1944 roku podpisały w Marrakeszu akt końcowy

Inkaso - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3752

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład III - Inkaso Inkaso dokumentowe - to warunkowa forma płatności stosowana w obrocie zagranicznym. Jest to pisemne zlecenie banku eksportera skierowane do banku importera wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do...