Dr Błażej Lepczyński

note /search

Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej

  • Uniwersytet Gdański
  • Bankowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Credit scoring - metoda punktowa oceny wiarygodności i zdolności kredytowej. Wady credit scoring: Szybka dezaktualizacja systemu; Mała elastyczność; Kosztowne wdrażanie; Błędy w danych; Brak analizy jakościowej; Dyskryminacja niektórych grup społe...