Dr Bernard Ziębicki

Reengineering - Just-in-time

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1967

Przesłanki i geneza reengineeringu Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat p...

Techniki TQM - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

Plan pracy Wstęp 3 Rozdział I Kompleksowe Zarządzanie Jakością 4 Pojęcie jakości4 Pojęcie TQM7 Charakterystyka TQM8 TQM a normy ISO 900010 Polska Nagroda Jakości11 Rozdział II Struktura organizacyjna i działalność bibliote...

Burza mózgów - pomysł

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Burza mózgów: Podział na 2 zespoły: pierwszy do realizacji sesji pomysłowości (ok. 12 osób), wśród nich przewodniczący i sekretarz sesji, drugi do wartościowania pomysłów (ok. 3 osoby - specjaliści w temacie). Określenie miejsca i czasu sesji pomysłowości. Wcześniejsze powiadomienie grupy o ter...

Metoda MTM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4081

Metoda badania i mierzenia pracy - MTM (Method Time Measurement). MTM jest metodą polegającą na dzieleniu każdej operacji ręcznej od przebiegu jej wykonania na niezbędne ruchy elementarne i nawiązanie każdym z tych ruchów z góry wyznaczonego normatywu czasu. Założenie metody MTM: Każda praca rą...

Metoda obserwacji migawkowych - wzór Steinhausa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2450

Metoda obserwacji migawkowych. U podstaw metody obserwacji migawkowych leży założenie, że przy odpowiednio dużej liczbie obserwacji wyrywkowych uzyskana struktura zużycia czasu jest bliska strukturze rzeczywistej, tzn., iż cechy charakterystyczne dla próby są cechami badanej zbiorowości. Etapy w m...

Metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2065

Metody organizacji i zarządzania Burza mózgów: Podział na 2 zespoły: pierwszy do realizacji sesji pomysłowości (ok. 12 osób), wśród nich przewodniczący i sekretarz sesji, drugi do wartościowania pomysłów (ok. 3 osoby - specjaliści w temacie). Określenie miejsca i czasu sesji pomysłowości. Wcz...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 4312

Przedmiot jest prowadzony przez dr Bernarda Ziębickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Plik zawiera 15 stron. Informacje zawarte w pliku to: wiedza, rodzaje wiedy w organizacji, cechy organizacji tradycyjnych i uczących się, benchmarking, coaching, mentoring, soul management, japoński...

Egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 3605
Wyświetleń: 9975

Omów proces powstawania i ewolucji koncepcji i metod zarządzania. Proces zaczynamy od narodzin i inicjacji który w dużych firmach trwa od 10 do 30 lat następnie - eksperymenty zawodowych konsultantów (duże firmy od 10 do 30 lat), następnie wielka dyfuzja (Male i średnie firmy od 20 do 30 lat ) w t...

Współczesne koncepcje zarządzania - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 8617

GOW- to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, dalszym przekazywaniu czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza- to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania. Źródła- poznawcze i doświadczenie. Wiedza jawna- jes...