Dr Bernard Czerwiński

Podstawy marketingu - egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bernard Czerwiński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4144

MARKETING - PYTANIA TESTOWE Najważniejsze cechy usług w tym tur. i rekreacji jest? W marketingu usługa jest określana jako? Na postępowanie konsumenta wpływa? Public relation jest? Pracownik w marketingu wewnętrznym jest? W skład 5 P nie wchodzi?

Podstawy marketingu - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bernard Czerwiński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

Klasyczna definicja (wg. A.Payne'a) traktuje marketing jako proces postrzegania, rozumienia, stymulowania i zaspokajania potrzeb podmiotów na wybranych rynkach docelowych za pomocą określonych środków skierowanych na pokrycie zgłoszonego na rynku zapotrzebowania. Marketing jest procesem dostosowyw...

Podstawy marketingu - wykłady - Kryterium częstotliwości zakupów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bernard Czerwiński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Kryterium oferowanych (oczekiwanych) korzyści 23.10.2008 Spodziewane korzyści konsumenta głównym powodem zakupu. Odzwierciedla marketingową orientację firmy - najistotniejsze są potrzeby klientów oraz ich zaspokojenie. (korzyści z wykształcenia uczestników studiów na WSTiH: zainteresowani jakośc...

Podstawy marketingu - wykłady 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bernard Czerwiński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

PODSTAWY MARKETINGU Istota i rozwój marketingu Analiza i ocen otoczenia dalszego (makro otoczenia) Analiza i ocena otoczenia bliższego (rynkowego) Klienci i ich postępowanie na rynku Segmentacja Plan marketingowy Budżet marketingowy Koncepcja marketingu - mix Produkt Cena Promocja Dystry...