Dr Bernard Czerwiński

note /search

Podstawy marketingu - egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 854
Wyświetleń: 5201

MARKETING - PYTANIA TESTOWE Najważniejsze cechy usług w tym tur. i rekreacji jest? W marketingu usługa jest określana jako? Na postępowanie konsumenta wpływa? Public relation jest? Pracownik w marketingu wewnętrznym jest? W skład 5 P nie wchodzi?

Podstawy marketingu - pojęcia

  • Uniwersytet Gdański
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

Klasyczna definicja (wg. A.Payne'a) traktuje marketing jako proces postrzegania, rozumienia, stymulowania i zaspokajania potrzeb podmiotów na wybranych rynkach docelowych za pomocą określonych środków skierowanych na pokrycie zgłoszonego na rynku zapotrzebowania. Marketing jest procesem dostosowyw...

Podstawy marketingu - wykłady - Kryterium częstotliwości zakupów

  • Uniwersytet Gdański
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Kryterium oferowanych (oczekiwanych) korzyści 23.10.2008 Spodziewane korzyści konsumenta głównym powodem zakupu. Odzwierciedla marketingową orientację firmy - najistotniejsze są potrzeby klientów oraz ich zaspokojenie. (korzyści z wykształcenia uczestników studiów na WSTiH: zainteresowani jakośc...

Podstawy marketingu - wykłady 2

  • Uniwersytet Gdański
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

PODSTAWY MARKETINGU Istota i rozwój marketingu Analiza i ocen otoczenia dalszego (makro otoczenia) Analiza i ocena otoczenia bliższego (rynkowego) Klienci i ich postępowanie na rynku Segmentacja Plan marketingowy Budżet marketingowy Koncepcja marketingu - mix Produkt Cena Promocja Dystry...