Dr Beata Trzcińska

note /search

Geografia ekonomiczna - ekologia 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Zmiany klimatyczne to przykłady zagroŜeń środowiska w skali globalnej Skutki zmian klimatycznych Anomalie termiczne Przesuwanie się stref klimatycznych Topnienie lodowców Wysychanie rzek i jezior Topnienie lodów Arktyki Rozmarzanie wieloletni...