Dr Beata Maria Skowron-Mielnik

note /search

Akordowa forma wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Akordowa forma wynagrodzeń W modelowym ujęciu forma akordowa wyraża się tym, że pracownik jest opłacany proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy, wyrażonej m.in. wykonanymi produktami, usługami lub czynnościami. Wysokość wynagrodzenia jest więc uzależniona od osobistego zaangażowania i wysiłku pra...

Błędy przy procesie rekrutacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Błędy przy procesie rekrutacji: Źle przeprowadzona analiza stanowiska pracy, co prowadzi do ustalenia niewłaściwego lub niejasnego profilu poszukiwanej osoby (najczęściej popełniany i najbardziej istotny) Wykorzystywanie niewłaściwych metod i narzędzi lub niewystarczającej liczby metod i narzędzi d...

Forma kafeteryjna wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Forma kafeteryjna wynagrodzeń (kafeteria) Jej istotą jest indywidualizacja wynagrodzeń poprzez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru świadczeń spośród określonego ich zestawu (listy, menu). Mogą to być m.in. wypłaty gotówkowe, czas wolny jako alternatywa dodatkowych świadczeń pienięż...

Forma pakietowa wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2618

Forma pakietowa wynagrodzeń Punktem wyjścia w tworzeniu wynagrodzenia jest dla poszczególnych osób (najczęściej na najwyższych stanowiskach) lub określonych grup pracowniczych jest ogólna pula środków, która następnie jest dzielona na różne składniki obejmujące wynagrodzeni stałe, zmienne krótko- i...

Metoda oceny pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Metoda oceny pracowników - Porównywanie parami Polega ona na dokonywaniu, w ramach wcześniej ustalonego kryterium, porównania każdego pracownika z każdym. Temu pracownikowi, który korzystniej wypadł w porównaniu, przyznaje się punkt. Po dokonaniu porównania parami wszystkich ze wszystkimi oblicza s...

Metody zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

Metody zarządzania ryzykiem Metody organizacyjne: Unikanie ryzyka (wstrzymywanie się od podejmowania działań) Redukcja ryzyka ( podwyższanie profesjonalizmu działań) Metody finansowe: Zatrzymywanie ryzyka (działanie i ponoszenie kosztów) Transfer ryzyka (dzielenie odpowiedzialności z innymi podmiot...

Model oceny szkolenia Kirkpatricka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Model oceny szkolenia Kirkpatricka Model stosowany jest w celu uzyskania informacji zwrotnej o efektach danego szkolenia i jego wartości dla organizacji. Jego geneza sięga lat 50. XX wieku, a ogólne założenie brzmi, że cele szkoleniowe ...

Wartościowanie pracy - istota i metoda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1806

Wartościowanie pracy Istota: Proces określenia wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Cel: Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także optymalnemu rozkładowi pracy pomiędzy stanowiskami oraz określaniu właściwych obciążeń. Przy wartościowaniu za...

Portfolio personalne - zastosowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 518
Wyświetleń: 5264

Portfolio personalne (zatrudnienia) Jest to kompleksowa metoda oceniania, której istotą jest grupowanie ocenianych pracowników w charakterystyczne i istotne ze strategicznego punktu widzenia kategorie. Podstawą tej klasyfikacji są osiągane przez pracowników efekty pracy oraz ich możliwości lub pote...

Premiowa forma wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Premiowa (bonusowa) forma wynagrodzeń Jest naturalnym uzupełnieniem formy czasowej lub akordowej, podnoszącym skuteczność wynagradzania przede wszystkim w odniesieniu do funkcji motywacyjnej, a także kosztowej i dochodowej. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie przez pracownika wcześniej ustal...