Dr Beata Dratwińska-Kania

note /search

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 6846

Metody: Metoda podmiotowa- rachunkowość jest prowadzona dla konkretnego podmiotu i w związku z tym klasyfikowanie iinterpretacja zdarzeń muszą być dokonywane z punktu widzenia tego podmiotu Metoda bilansowania- polega na stosowaniu określonych równań tożsamościowych co oznacza, że zmiana war...

Elementy składowe polityki przedsiębiorstwa a cele polityki bilansowej...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1904

wykład II 25.02.2013 Elementy składowe polityki przedsiębiorstwa a cele polityki bilansowej Polityka informacyjna i publikacyjna Wpływ na decyzje ekonomiczne adresatów sprawozdania finansowego zgodny z założonymi celami firmy. Polityka dywidend Wpływ na wysokość wyniku finansowego oraz sposób j...

Koncepcje zysku w sprawozdawczości finansowej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

KONCEPCJE ZYSKU (WYNIKU FINANSOWEGO) W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Do kategorii zysku można podchodzić: Syntaktycznie, tzn. od strony definiujących go zasad Semantycznie, odwołując się do związków z otaczającą rzeczywistością ekonomiczną Pragmatycznie, koncentrując się na wartości użytkowej, któ...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1498

wykład I 18.02.2013 Pojęcie polityka jest wieloznaczne i ogólne, wiąże się z dążeniem do wyznaczonego celu przez podmiot. W ogólnym znaczeniu przez określenie polityka rozumie się: zręczne, konsekwentne postępowanie jednostki zmierzające do określonego celu, konsekwentne stosowanie przez kierown...

Systemy regulacji rachunkowości- wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

wykład IV 18.03.2013 Systemy regulacji Można założyć, że istnieją dwa odrębne systemy regulacji mędzynarodowej. Są do standardy rachunkowości reprezentowane przez regulacje rachunkowości głównie w Stanach Zjednoczonych wydane jako Ogólnie Akceptowane

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2177

11.03.2013 Wykład 1 Przychody ze sprzedaży produktów 81000 zł Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 67500 zł Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 25000 zł( w I segmencie) Wynik brutto 11500 zł Rachunek kosztów pełnych kalkulacyjnych kosztów wytworzenia, ustalić Wynik Finansowy ...

Planowanie- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

06.05.2013 Wykład 3 Planowanie Jest nadrzędną funkcją zarządzania, podstawą wszystkich pozostałych funkcji zarządzania. Bez planowania nie można prawidłowo organizować działalności, motywować do realizacji zadań, kontrolować rzeczywistego przebiegu procesów. Plan jest formą przedstawienia decyzji...

Rachunkowość zarządcza- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

20.05.2013 Wykład 4 Przykład 1 Wykorzystując dotychczasowe dane o przedsiębiorstwie sporządzić budżet przepływów pieniężnych. Dodatkowe założenia: Wpływ ze sprzedaży produkcji są następujące: 50% sprzedaży danego miesiąca to sprzedaż gotówkowa; 30% wartości sprzedaży danego miesiąca otrzymamy...

Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1967

WYKŁAD 2 Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju to względna marża bezpieczeństwa wyznaczana dla optymalnej propozycji planu sprzedaży. To względna nadwyżka globalnej marży pokrycia w optymalnej wielkości sprzedaży nad kosztami stałymi . optymalna wielkość sprze...