Dr Beata Bielińska

note /search

Notatki do kolokwium

  • Politechnika Gdańska
  • Monitoring środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Faza stała gleby-cz.;mineralna (skalenie,kwarc,krzemiany,węglany,miki)różny stopniu  rozdrobnienia.Na cz mineralną składają się: minerały pierwotne  do których zalicza się zwietrzałe  skały krystaliczne (żwir, piach), cechą minerałów pierwotnych jest brak zdolności sorpcyjnych(nie  chłoną wody, n...

Wejściówka - pomiary absorpcji

  • Politechnika Gdańska
  • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

instrumeny przenośne- odpow zakresem stężeń ozn subst-zgodnym z normami dla danych  analitów; określoną dokładnością i precyzją pomiarów;jasno określonym wpływem subst  przeszkadzających na wskazania przyrządu, prostym i szybkim sposobem wykonania pomiaru  metody bezpośrednie, Paski testowe- stos...