Dr Bartosz Szeliga

note /search

RAPORT ZARZĄDU, ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT GOSPODARCZYCH, PLAN KONT, B...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2912

Wykłady przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki są sprawozdania finansowe i plan kont. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: Sprawozdanie z działalności jednostki (raport zarządu), Sprawozdan...

Ćwiczenia- Zadanie Sporządź bilans spółki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rachunkowość
Pobrań: 2947
Wyświetleń: 16996

Ćwiczenia przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest bilans przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Notatka zawiera rozwiązane zadania z ćwiczeń polegające na tworzeniu bilansu przedsiębiorstwa. Zadanie 1 Sporządź bilans ...

Wykład- Rachunkowosc- Opracowanie rachunku zysków i strat

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3227

Wykłady przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest bilans przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Rezerwa na świadcze...

WYKŁAD- Rachunkowosc- Opracowanie bilansu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rachunkowość
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4564

Wykłady przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest bilans przedsiębiorstwa i rachunek zysków i strat. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 7 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: funkcje bilansu, elementy Bilansu, układ bi...

Ubezpieczenia Społeczne w UE

 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694

Dr Bartosz Szeliga UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ - zakres podmiotowy i przedmiotowy wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego Zakres podmiotowy wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego W myśl art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 ...

WYKŁAD- Rachunkowość- Inwentaryzacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rachunkowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3717

Wykłady przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki inwentaryzacja. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 1 stronę. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: Inwentaryzacja, spisu z natury, uzgodnienia/potwierdzenia sald, porównania danych ksiąg r...