Dr Bartosz Korabiewski

note /search

Odczyn gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1498

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron. ODCZYN GLEBY Odczyn gleby kształtowany jest na podstawie wzajemnego stosunku jonów H+ do OH- Wyrażony w jednostkach pH (ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych) Na odczyn gleby wpływają: działalność fizjologiczna organizmów glebowych (...

Właściwosci fizyczne gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1652

Korabiewski. Notatka składa się z 3 stron. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY Właściwości fizyczne wiążą się z cechami fazy stałej, ciekłej i gazowej. Można je podzielić na: właściwości fizyczne pierwotne (podstawowe) - związane głównie z fazą stałą: gęstość właściwa gleby ( ciężar właściwy gleby) gęs...

Gleboznawstwo - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 6335

Korabiewski. Notatka składa się z 16 stron. GLEBOZNAWSTWO - EGZAMIN Podaj definicję gleby. Gleba, jest najbardziej powierzchniową warstwą skorupy ziemskiej, ożywiona przez organizmy zywe i tworzona przy współudziale innych czynników glebotwórczych. Składa się z kilku faz: stałej , ciekłej i gazo...

Wykłady z gleboznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1764

Notatka porusya midyz innzmi zagadnienia takie jak: organizmy żywe, organizmy żywe wpływają na..., czynniki antropogeniczne, o zaawansowaniu czynników glebotwórczych decyduje, czas- wpływa na ewolucje gleby, podział minerałów ze wzgl...

Badanie gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

Korabiewski. Notatka składa się z 3 stron. SPOSOBY BADANIA GLEB Gleba jako utwór trójfazowy: FAZA CIEKŁA Jest to woda glebowa z rozpuszczonymi związkami mineralnymi i organicznymi tworząca roztwór glebowy. bierze udział we wszystkich procesach zachodzących w glebie wywiera bardzo duży wpływ na...

Czynniki glebotwórcze - Skała macierzysta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407

Korabiewski. Notatka składa się z 4 stron. CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE SKAŁA MACIERZYSTA - substrat, materiał z którego tworzy się gleba. Substratu dostarczają skały magmowe, osadowe i metamorficzne Skała macierzysta inicjuje powstanie nowe...

Degradacja gleb - erozja wodna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1995

Korabiewski. Notatka składa się z 1 strony. DEGRADACJA GLEB Degradacja - niekorzystne zmiany środowiska glebowego obniżające jego aktywność biologiczną, co powoduje obniżenie urodzajności. Wskaźnikiem degradacji jest zmniejszenie ...

Epipedony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2240

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron. DIAGNOSTYCZN POZIOMY POWIERZCHNIOWE EPIPEDONY - diagnostyczne poziomy powierzchniowe Utworzyły się w powierzchniowej warstwie (poziom próchniczy) - ciemno zabarwione dzięki zawartości materii organicznej - zawierają silnie zwietrzały materiał niekiedy...

Gleboznawstwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron. Początek gleboznawstwa sięga II połowy XIX w. Początkowo glebą zajmowali się geografowie i petrografowie. Obecnie jest to osobny przedmiot. Pierwsza katedra gleboznawstwa na ziemiach polskich pows...

Interpretacja krzywej sorpcji wody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4144

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron. SIŁY UTRZYMUJĄCE WODE W GLEBIE (POJĘCIE pF, KRZYWA SORPCJI WODY I INTERPRETACJA) Siły ssące w glebie pochodzą z kilku źródeł: fazy stałej soli rozpuszczonych działania wewnętrznego (ciśnienie gazów,