Dr Bartosz Fortuński

note /search

Inflacja - Wskaźniki cen

  • Uniwersytet Opolski
  • Makroekonomia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4634

Zagadnienia w nich poruszane to m.in.: pojęcie, sposób pomiaru oraz nasilenie inflacji, społeczno - ekonomiczne skutki inflacji, główne teorie inflacji, popytowa teoria inflacji, kosztowa teoria inflacji, inflacja a bezrobocie, inflacja w okresie transformacji. Notatka uzupełniona jest w przykłado...

Bezrobocie - przyczyny

  • Uniwersytet Opolski
  • Makroekonomia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4347

Pierwsza część, opatrzona wykresami, dotyczy przyczyn bezrobocia. Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej o takich terminach, jak: bezrobocie w warunkach równowagi, bezrobocie w warunkach nierównowagi na rynku pracy, ujęcie neoklasyczne bezrobocia, ujęcie keynesistowskie. Z kolejnej części n...