Dr Bartłomiej Zdaniuk - strona 2

Historia społeczna Europy 20.10.11r. Bonaparte

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2492

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU III 20.10.11 BONAPARTOWSKA WIZJA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. Napoleon dążył do umocnienia swojej władzy. W Konstytucji roku 1799 nie zamieszczono deklaracji praw, większość obywateli została pozbawiona realnego wpływu na sprawy polityczne, a I Konsul-Napol...

3A. Organizacja teryt. Nap. Europy -

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Organizacja terytorialna na mapie Europy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

1. Wstęp Dzieje Starego Kontynentu znają kilka prób utworzenia cesarstwa uniwersalnego - marzenia takie snuli Karol Wielki i Otton III. Do galerii paneuropejskich wizjonerów włączyć można również Napoleona Bonaparte, któremu udało się n...

Rozwój miast - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

ęłęó Historia miasta sięga kilkunastu wieków przed naszą erą, kiedy to rozwijały się one na Krecie, później zagarniętej przez Achajów, a potem w starożytnej Grecji, gdzie funkcjonowały jako odrębne i niezależne jednostki tzw. polis. Tradycję greckich miast przejmą później Rzymianie, którzy od IV w....

Władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Państwo liberalne a demokratyczne: relacje obywatel- władza. I. Charakterystyka państwa liberalnego i demokratycznego. -Państwo liberalne W wieku XVII I, gdy stabilizował się „klasyczny” absolutyzm, powstały także pierwsze formacje ustrojowe, które można określić mianem liberalnych. Taki charakter...

Reformy brytyjskiego sytemu wyborczego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Magdalena Obrusiewicz Europeistyka, gr II Reformy brytyjskiego systemu wyborczego W XIX w. Wielka Brytania, która z wojen napoleońskich wyszła jako największa potęga świata, wpadła w wir zmian politycznych. Demokracja brytyjska musiała uporać się nie tylko z cenzusami majątkowymi, lecz także ze s...

Totalitaryzmy i autorytaryzmy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1015

„Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - podobieństwa i różnice” Zwycięstwo aliantów w I wojnie światowej oznaczało niewątpliwy triumf demokracji. Uznano demokratyczną zasadę samostanowi...

Europa pod rządami Hitlera - system okupacyjny, kraje sojusznicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1680

WSTĘP Druga Wojna Światowa, toczona w latach 1939 - 1945, była największą i najkrwawszą wojną w dziejach ludzkości. W tym globalnym konflikcie wzięło udział 61 państw, a liczba zmobilizowanych żołnierzy wyniosła 110 milionów. Życie straciło 46 milionów wojskowych i cywilów. SYSTEM OKUPACYJNY ZSRR...

ruch oporu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Wstęp: Mianem ruchu oporu określa się walkę społeczeństwa znajdującego się pod okupacją lub społeczeństwa w państwie totalitarnym przeciwko władzom okupacyjnym i ich administracji lub przeciwko reżimowi totalitarnemu. Walka tego rodzaju miała miejsce w czasie II wojny światowej. Nazwa ta narodziła ...

Formy uczestnictwa obywateli w wydarzeniach rewolucyjnych - Gwardia Na...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Formy uczestnictwa obywateli
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1715

Temat: Formy uczestnictwa obywateli w wydarzeniach rewolucyjnych. Wstęp krótkie przedstawienie obrazu Francji od momentu jej powstania tj. 843r. do wybuchu rewolucji francuskiej tj. 1789r. czyli kurwa monarchia, monarchia i jeszcze raz monarchia i potem wielkie jeb i rewolka podział społeczeństwa...

Referat o rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Rewolucja francuska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2681

Temat mojej pracy brzmi: „Społeczeństwo francuskie przed i po rewolucji”. Rewolucja francuska 1789 roku wywarła olbrzymi wpływ na historię Francji. W jej konsekwencji zaszły znaczące zmiany w obrazie społeczeństwa francuskiego. Najpoważniejszą z nich był między innymi kres feudalizmu. Francja sprz...