Dr Bartłomiej Zdaniuk

Pojęcie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1274

HISTORIA SPOŁECZNE EUROPY NOTATKA TEMAT VI - 10.11.11r. POJĘCIE DEMOKRACJI I SUWERENNOŚCI NARODU POJĘCIE DEMOKRACJI - ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa (greckie demos - lud, kratos - władza). Za kolebkę demokracji uważana jest...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA TEMAT IX - 05.01.11r. SYTUACJA GOSPODARCZA EUROPY PO ROKU 1918 I wojna światowa spowodowała ogromne zniszczenia, doprowadziła do śmierci około 10 milionów żołnierzy, kolejne 22 miliony zostało rannych, zwłaszcza dotkliwe straty poniesiono w czasie bitew pod Verdu...

Sytuacja wewnętrzna Rosji od 1915r. - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1148

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA TEMAT VIII - 15.12.11r. SYTUACJA WEWNĘTRZNA ROSJI OD 1915 r. Poniesione klęski miały wielki wpływ na sytuację wewnętrzną Rosji. Zwołanie sesji Dumy (głosowanie za uchwaleniem kredytów wojennych) Zdrada i szpiegostwo (stracenie pułkownika Siergieja Miasojedowa) ...

Pojęcie rewolucji przemysłowej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1904

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU V - 03.11.2011r. POJĘCIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ Zwana także przewrotem przemysłowym. Przemiany techniczne jedynie zapoczątkowały proces zmian głębszych w gospodarce. Bez maszyn co prawda, nie byłoby rewolucji przemysłowej, jednak zastosowanie nowej tech...

Działania wojenne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1155

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA TEMAT VII - 17.11.11r. CHARAKTER DZIAŁAŃ WOJENNYCH I JEGO SPECYFIKA NA TLE DOTYCHCZASOWYCH KONFLIKTÓW W pierwszych dniach sierpnia stanęły do walki mocarstwa podzielone na dwa obozy: Niemcy i Austro-Węgry (...

Obraz społeczeństwa czasów ancien regime'u - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2786

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU II - 13.10.2011 1. OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA CZASÓW ANCIEN REGIME'U. Ancien regime, podczas rewolucji francuskiej, oznaczał rządy przedrewolucyjne, w których monarchia absolutna dążyła do wyrównywania klas społecznych. W ancien regime, rządy sprawowała arysto...

Cesarstwo Austriackie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

Cesarstwo Austriackie nie było tworem jednorodnym. Doliczyć się można tu 11 grup narodowościowych. W skład tego państwa wchodzili m.in.: austriaccy Niemcy (główny naród państwowy, który jednak stanowił jedynie ¼ mieszkańców), Madziarze (czyli Węgrzy), Czesi, Słowacy, mieszkańcy

Formacja romantyczna a dziedzictwo rewolucji francuskiej - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY TEMAT IV - 27.10.11r. FORMACJA ROMANTYCZNA A DZIEDZICTWO REWOLUCJI FRANCUSKIEJ FORMACJA ROMANTYCZNA Do Francji romantyzm zawitał w początkach XIX wieku. Rozwijał się w czasach restauracji i za monarchii lipcowej. Był reakcją i ruchem protestu przeciw skostniałym formom ...

Historia społeczna Europy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 994

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY C.D NOTATKA DO PUNKTU II - 20.10.11r. Ad.3. Po zdobyciu Bastylii przez rozszalały tłum (stan III), nastąpił przełom i ludzie zaczęli mieć więcej praw. Między innymi zainicjowali uczestnictwo w życiu politycznym. Tworzyli kluby (punkt 7), tzw. Sekcje w Paryżu, gdzie ludzi...