Dr Barbara Walasek-Jarosz - strona 2

Ocena współczynnika korelacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Współczynnik korelacji oceniamy ze względu na trzy charakterystyki: Typ korelacji- R 0 - korelacja pozytywna(dodatnia) R= 0 - brak korelacji R 0,9 - korelacja bardzo wysoka 3) Istotność związku Otrzymany wynik można wyprowadzić poza obserwowana próbę. Przyjmuje wartości z przedziału [-1;1]. I...

Statystyka-pytania kontrolne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

STATYSTYKA - PYTANIA KONTROLNE, studia stacjonarne 2012/2013 WYKŁAD Realizacja: 10-15 godzin Materiał powtórzeniowo-rozszerzający CZĘŚ ć I 1. Pojęcie „statystyka” - różne rozumienia 2. Definicja i własne przykłady zbiorowości statystyc...

Sposb oceny niezależności(zależności) za pomocą testu chi-kwadrat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Sposób oceny niezależności(zależności) za pomocą testu chi-kwadrat * Statystyka bazuje na badaniach pełnych i częściowych . Wnioskowanie statystyczne- wyprowadzanie wniosków z próby na całą populację. Wnioskowanie odbywa się za pomocą kilku technik- korelacja-Pearson, test niezależności chi-kwadrat...

Sposób sporządzania wykresu korelacyjnego i tabeli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Sposób sporządzania wykresu korelacyjnego i tabeli korelacyjnej. Ocena zagadnienia korelacji na podstawie tych narzędzi. Wykres Sposobem stwierdzenia, czy istnieje korelacja między dwiema zmiennymi, jest diagram punktowy zwany też diagramem korelacyjnym (inaczej wykres) Wykresy, które reprezentują ...