Dr Barbara Walasek-Jarosz

note /search

Sposoby oceny symetrii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1603

Sposoby oceny symetrii (asymetrii rozkładów) Miary asymetrii charakteryzują rodzaj i stopień odstępstwa od symetrii rozkładu badanej cechy. Badanie asymetrii polega na odpowiedzi na pytanie czy przeważająca liczba jednostek tworzących badaną zbiorowość ma wartości cechy wyższe czy niższe od przecię...

Właściwości miar pozycyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2156

Właściwości miar pozycyjnych . Miary (średnie) pozycyjne - wartości cechy statystycznej, występujące u konkretnej jednostki statystycznej, jednostka ta wyróżnia się miej...

Współczynnik korelacji Pearsona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1666

Współczynnik korelacji Pearsona -jakie założenia powinny być spełnione oraz jak się go wyznacza? Współczynnik korelacji liniowej Pearsona Założenia metody: 1) cechy maja być mierzalne na skali interwałowej lub stosunkowej ...

Współczynnik korelacji rangowej Spearmana

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

W jakich sytuacjach obliczamy współczynnik korelacji rangowej Spearmana?- sposób wyznaczania. Współczynnik korelacji rang Spearmana jest wykorzystywany do ...

Związki funkcjonalne i korelacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421

1. Różnica pomiędzy związkiem funkcjonalnym a korelacyjnym. Metody oceny korelacji pomiędzy zmiennymi Związek korelacyjny- jest wyrazem zmian zachodzących jednocześnie w dwóch obserwowanych cechach (zmiennych) dotyczących tej samej jednostki. Obserwacje dokonywane są parami. Badanie związków korela...

Średnie arytmetyczne-właściwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1400

Właściwości, którymi charakteryzują się średnie arytmetyczne. * suma wartości cechy jest równa iloczynowi średniej arytmetycznej i liczebności zbiorowości: lub dla szeregu rozdzielczego , * Suma kwadratów odchyleń poszczególnych wartoś...

Cechy zbiorowości statystycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Cechy, którymi mogę się różnić pomiędzy sobą zbiorowości statystyczne. Cechy statystyczne - właściwości które posiadają i którymi się różnią jednostki wchodzące w skład populacji statystycznej * Cechy statystyczne dzielimy na: 1) Ce...

Kompleksowa analiza struktury badanej zbiorowości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3304

Kompleksowa analiza struktury badanej zbiorowości . Jest jednym z głównych działów statystyki opisowej. W skład kompleksowej analizy struktury zbiorowości wchodzą: 1.    Średnia (klasyczna i pozycyjna), 2.    Miary rozproszenia (dyspersji), 3.    Miary skośności (asymetrii), 4.    Miary spłaszczen...

Kurtoza rozkładu zmiennej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1918

Kurtoza rozkładu zmiennej. Statystycznego opisu struktury zjawisk masowych można dokonać pod względem koncentracji. Rozróżnia się dwa rodzaje koncentracji: koncentrację rozumianą jako nierównomierny podział zjawiska w zbiorowości, koncentrację zbi...

Miary dyspersji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4487

Miary dyspersji (rozproszenia) Miary rozproszenia tzw. dyspersji lub zmienności to miary ukazujące zróżnicowanie jednostek statystycznych wchodzących w skład tejże zbiorowości. Jeżeli wartości cechy jednostek statystycznych są bliżej swojej średniej arytmetycznej czyli są wokół niej bardziej skupio...