Dr Barbara Trzcińska - strona 5

Equity markets 1d

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Barbara Trzcińska
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

MIGRACJE Migracje uwaŜa się za najwaŜniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności. Znamienna wydaje się być myśl sformułowana przez prekursora badań nad migracjami - Ernsta Georga - Ravensteina: „Migracja oznacza Ŝycie i postęp, ludność zasiedziała - stagnację.” Migracje Migracjami (lub wę...