Dr Barbara Trzcińska - strona 3

note /search

Geografia ekonomiczna - 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

Przestrzenny wymiar Gospodarki Geografia a inne nauki Kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej Przestrzeń Zagospodarowanie przestrzeni Geografia ekonomiczna jako nauka zajmuje się opisem i badaniem struktur przestrz...

Geografia ekonomiczna - 9b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1533

Pytanie 1. Jakie są kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej? 2. Jakie zmiany i dlaczego następowały w kierunkach badawczych geografii ekonomicznej? 3. Co oznacza nowa geografia ekonomiczna? MIEJSCE I PRZESTRZEŃ „w p...

Geografia ekonomiczna - 9c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

Ferropolis, czyli miasto z Ŝelaza (Niemcy). Na półwyspie w sercu sztucznego jeziora Gremminer See, które powstało na skutek zalania dawnego wyrobiska kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, ustawiono pięć gigantycznych

Geografia ekonomiczna - ekologia 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Ekologiczne uwarunkowania procesów gospodarczych Zasoby przyrody Surowce mineralne Powierzchnie uŜytkowe Powietrze atmosferyczne Wody Gleby Świat roślinny i zwierzęcy Jaką rolę odgrywały zasoby naturalne na róŜnym poziomie rozwoju cywilizacji? Relacje człowiek - środowisko Determinizm

Geografia ekonomiczna - ekologia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Dziura ozonowa nad Antarktydą w 2006 Po raz pierwszy dziurę ozonową zaobserwowano w 1985 roku nad Antarktydą. Doprowadziło to do uchwalenia w tym samym roku Konwencji Wiedeńskiej w sp...

Geografia ekonomiczna - ekologia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

W 1992 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro, zwanej Szczytem Ziemi, opracowany został jeden z najwaŜniejszych dokumentów związanych ze zrównowaŜonym rozwojem - Agenda 21 Agenda 21 to dokument programowy, który przedstawił sposób opracowania ...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

Rolnictwo jako sektor gospodarki Rola rolnictwa w gospodarce ekonomiczna (polegają na produkcji Ŝywności i pasz, wytwarzaniu surowców dla przemysłu przetwórczego, udział w tworzeniu produktu krajowego brutto) społeczna (polegają na zapewnianiu społeczeństwu miejsc pracy) przestrzenna (polegają na...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Czynniki pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa Struktura społeczno-własnościowa: wielkość gospodarstw rolnych własność i system władania ziemią Czynniki pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa: Nakłady na rozwój rolnictwa nakłady pracy ludzkiej nakłady pracy zwierząt nakłady pr...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Jedną z głównych metod wspierania dochodów rolników unijnych są dopłaty bezpośrednie do produkcji określonych gatunków roślin i zwierząt. Skutki WSP wystąpiła ogromna nadprodukcja towarowa; gospodarkę UE zdominowały wysokonakładowe systemy produkcji rolniczej; zmieniła się struktura uŜytkowani...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Pytanie Pomimo znacznego zwiększenia produkcji rolnej na świecie nadal wiele krajów nie ma zaspokojonych swoich potrzeb Ŝywnościowych. 1. Które kraje mają największy poziom niezaspokojenia potrzeb Ŝywnościowych, a które najmniejszy? 2. Które kraje są duŜymi importerami produktów rolnych netto i z...