Dr Barbara Siemek - strona 2

Ruch obrotowy - jednostajny, zmienny

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Ruch obrotowy Ruch obrotowy jednostajny Na co dzień każdy z nas spotyka się z ruchem obrotowym. W technice stosuje się często różnego rodzaju wały lub koła. W ruchu tym torem ruchu punktu jest okrąg, natomiast torem ruchu wszystkich punktów ...

Statyka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Statyka Zjawisko równowagi Równowagą nazywamy zjawisko, w którym działanie jednej siły jest równoważone przez działanie drugiej siły, ciała, na które działają te siły pozostaje w spoczynku. Dział mechaniki zajmujący się badaniem równowagi ciał...

Termodynamika

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Termodynamika Gazy Każdy z nas, już od najmłodszych lat, zna pojęcie ciepła i stosuje je często w życiu codziennym. Mówimy, że w zimie jest zimno, a w lecie ciepło, albo woda jest lodowata, albo gorąca itd. Ale opis ciepła opisywany przez nas ma bardzo subiektywny charakter. Bowiem może się zda...

Właściwości fizyczne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

Właściwości fizyczne Tablica I. Współczynnik tarcia Współczynnik tarcia statycznego na smar. zwilż. sucho olejem wodą Wielkość Drewno o drewno Żeliwo o żeliwo 0,65 - Stal o żeliwo lub brąz Stal o stal Brąz o brąz Współczynnik ta...

Wektory, funkcje, logarytm

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Wektory W fizyce mamy często do czynienia z tzw. wielkościami fizycznymi. Opisując niektóre z nich wystarczy podać wartość tej wielkości fizycznej, oraz jej jednostkę, np. by poinformować o czasie trwania jakiejś czynności, wystarczy ...

Dynamika-opracowanie - tarcie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Barbara Siemek
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

DYNAMIKA Z doświadczeń wynika, że tarcie (T) jest wprost proporcjonalne do nacisku ciała na podłoże. By wprowadzić znak równości między tarciem a naciskiem w równaniu wprowadza się tzw. współczynnik tarcia (f): W przypadku gdy ciało porusza się po poziomym torze nacisk jest siłą równą: . Wspó...