Dr Barbara Pawłowska

note /search

Grupa społeczna-opracowanie - STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE GRUPY

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1456

 GRUPA SPOŁECZNA  Ludzie tworzą grupy z trzech powodów: 1.      silna potrzeba afiliacji (przebywania z innymi) i przynależności społecznej - łatwe i chętne tworzenie więzi mimo niesprzyjających warunków; złe znoszenie braku więzi. 2.      

Konformizm-opracowanie - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Konformizm Konformizm - zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi. Dwa rodzaje konformizmu: dobry i zły. Dobry np. protesty bez użycia przemocy i agresji w Indiach i na południu USA powiodły się. Na przemoc nie odpowiadali przemocą, tylko biernie przyjmow...

Posługiwanie się imieniem indagowanego i moc dotyku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Posługiwanie się imieniem indagowanego Według badań zwłaszcza pierwsze litery imienia zdają się mieć imponującą moc. Okazuje się, że określone litery bardziej podobają się tym, którzy mają imię zaczynające się właśnie od tej litery, niż innym ludziom. Stwierdzono to na podstawie badań/eksperymentów:...

Prawa Yerkesa-Dodsona-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

Prawa Yerkesa-Dodsona I: Istnieje krzywoliniowy związek między pobudzeniem emocjonalnym a wykonaniem zadania. Inaczej: dla wykonania każdego zadania istnieje optymalny poziom pobudzenia, przy którym zadanie to jest wykonywane najlepiej. Zarówno niższy, jak i wyższy poziom pobudzenia upośledza spraw...

Prospołeczność-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1953

PROSPOŁECZNOŚĆ Zachowanie pomocne - działanie ukierunkowane na spowodowanie korzyści innego człowieka. Korzyść może być materialna (datki, pomoc w wykonaniu zadania), biologiczna (krew) lub psychiczna (wsparcie emocjonalne). Prospołeczność - działania ukierunkowane na korzyści pozaosobiste, czyli d...

Stosunki międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 735

Psychologia społeczna opisuje stosunki międzygrupowe za pomocą pojęć takich jak: Stereotyp- schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną, określającą ich społeczną tożsamość cechę, taką jak płeć, rasa, narodowość, wiek czy zawód. To zbiór sądów na te...

Władza-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Władza Władza (Magee, Galinsky) - asymetryczna kontrola nad cenionymi zasobami w relacjach społecznych. [istotą władzy jest kontrola zasobów np. materialna, uznanie, kontrola, opieka, informacja, seks. Musi być ceniona i asymetryczna. Istnieje tylko w relacjach społecznych - co najmniej 2 osoby] Wp...

Prawne aspekty ochrony środowiska - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1974

Prawne aspekty Ochrony środowiska :    Prawo to element sterujący oddziaływaniem człowieka na środowisko i pełni  rolę regulującą    Prawo ochrony środowiska to zbiór przepisów prawnych    Modernizacja pr. Środowiska od obrad okrą...

Świadomość ekologiczna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

Świadomość ekologiczna      Świadomość ekologiczna - zespół informacji i przekonań na temat środowiska  naturalnego oraz postrzegania związków między stanem środowiska, a  warunkach życia człowieka.    Świadomość ekologiczna kształtowana przez- :  -system wartości  -tradycja rodzinna   -wiedza – ed...

Funkcje gospodarcze środowiska - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1239

Funkcje gospodarcze środowiska    Środowisko może wpływać na działanie człowieka i jego dobrobyt:  -miejsce przebiegu procesów życiowych  -miejsce działania gospodarki  -źródło dóbr bezpośredniego spożycia i surowców  -jest odbiornikiem odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych    Współczynnik def...